Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Олена із міста: Херсон :: Запитання: 45931  
Олена запитує:
Доброго вечора, підкажіть літературу для курсової роботи з предмету Англійська філологія на тему: "Лексико-семантичне поле ГРОШІ в англійській мові"
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Перегляньте такі джерела за вашим запитом:
Бондаренко К. Л. Назви грошей в українській та англійській сленгових картинах світу / К. Л. Бондаренко // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки. — 2007. — 2, № 1. — С. 68-72.
Григор’єва Т. Ю. Фразеологічні одиниці з компонентом-найменуванням гроші в сучасній англійській мові [Електронний ресурс] / Т. Ю. Григор’єва // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2015. — Вип. 2. — С. 143-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2015_2_29.
Грошко Т. В. Англомовні номінації банківської справи (лексико-семантичний та функціонально-дискурсивний аспекти) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Т. В. Грошко; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 c.
Зеленцова М. Г. Аналіз Фразеологічних Номінацій концепту Гроші (на матеріалі фразеологізмів та прислів’їв української, російської і англійської мов) [Електронний ресурс] / М. Г. Зеленцова // Лінгвістичні дослідження. — 2011. — Вип. 32. — С. 61-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2011_32_13.
Крайчинська Г. В. Тематична група «Способи заробляння грошей» як фразеологічний фрагмент дійсності в польській, українській та англійській мовах / Г. В. Крайчинська // Прикарпат. вісн. НТШ. Сер. Слово. — 2009. — № 2. — С. 38-45.
Малиновська Г. Р. Міжмовні кореляції паремійного представлення концепту «ГРОШІ» в українській і англійській мовах [Електронний ресурс] / Г. Р. Малиновська // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. — 2010. — Вип. 20. — С. 39-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkyu_2010_20_7.
Малиновська Г. Р. Національні особливості вербалізації концепту гроші (на матеріалі паремійного фонду української і англійської мов) [Електронний ресурс] / Г. Р. Малиновська // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. — 2009. — Вип. 16. — С. 295-307. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2009_16_37.
Патен І. М. Компонент гроші в українській, польській та англійській фразеологічних картинах: лінгвокультурологічний аспект [Електронний ресурс] / І. М. Патен, І. І. Жигало // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. — 2020. — Вип. 9. — С. 280-283. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2020_9_75.
Урбанович В. А. Особливості походження поняття «грошей» в українській та англійській мовах [Електронний ресурс] / В. А. Урбанович // Молодий вчений. — 2017. — № 11. — С. 261-264. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_11_65.
Фінанси англійською мовою : навч. посіб. / уклад.: Н. М. Голуб, Н. А. Шамхалова; Київ. нац. екон. ун-т. — Київ, 2004. — 426 c.
Фурт Д. Переклад економічної термінології з англійської мови українською: лексико-семантичний аспект [Електронний ресурс] / Д. Фурт // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. — 2019. — Вип. 8(2). — С. 28-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2019_8(2)__7.

.: Розділ: Мовознавство :: 19.10.2021 21.33.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.232275 seconds