Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44703
   


Автор вопроса: Ліна из города: Львів :: Вопрос: 45967  
Ліна спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для дипломної роботи на тему "Образ осені у ліриці Павличка та Вінграновського"
Наш ответ:
Добрий день, Ліно! Перегляньте таку літературу:
Бахтіарова Т. В. Поетична творчість М. Вінграновського 60-80-х років : автореф. дис... канд. філол. наук / Т. В. Бахтіарова; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2007. — 20 c.
Богдан С. М. Архетипні образи і міфологеми у поезії Миколи Вінграновського / С. М. Богдан // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Філол. науки. — 2009. — Т. 98. — С. 65-70.
Гальчук О. Лірична сповідь Миколи Вінграновського / О. Гальчук // Слово і час. — 2007. — № 4. — С. 3-12.
Гоголь Н. Дмитро Павличко – неперевершений майстер інтимної лірики (літературно­музична композиція) [Електронний ресурс] / Н. Гоголь // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2014. — Вип. 47. — С. 19-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_47_8.
Міщук У. Мовосвіт природи в поезії Л. Костенко, В. Стуса, М. Вінграновського [Електронний ресурс] / У. Міщук // Культура слова. — 2012. — Вип. 77. — С. 114-119. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2012_77_22.
Олійник О. В. Своєрідність інтимної лірики Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / О. В. Олійник // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2011. — Вип. 28. — С. 337-339. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2011_28_94.
Паламар С. Поетика сонетарію Дмитра Павличка [Електронний ресурс] / С. Паламар // Українська література в загальноосвітній школі. — 2011. — № 3. — С. 30-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2011_3_10.
Скидан М. С. Образне вираження пір року в малій прозі М. Вінграновського [Електронний ресурс] / М. С. Скидан // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2021. — Вип. 47(2). — С. 105-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2021_47(2)__26.
Тєлєжкіна О. О. Природа як невід’ємний складник лірики Дмитра Павличка: спроба лінгвостилістичного потрактування [Електронний ресурс] / О. О. Тєлєжкіна // Лінгвістичні дослідження. — 2012. — Вип. 33. — С. 110-116. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2012_33_22.
Фоміна Л. Г. Лірика М. Вінграновського і проблеми авторського «Я» : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Л. Г. Фоміна; ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника». — Івано-Франківськ, 2011. — 20 c.
Цепкало Т. О. Міфологема місяця в поезіях Дмитра Павличка та Марійки Підгірянки [Електронний ресурс] / Т. О. Цепкало // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 3. — С. 331-338. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2014_3_44.
Шиловська Т. Динаміка інтимного мотиву в поезії Дмитра Павличка [Електронний ресурс] / Т. Шиловська // Рідний край. — 2009. — № 2. — С. 146-151. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2009_2_33.

.: Раздел: Литература :: 29.10.2021 22.47.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.206798 seconds