Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44184
   


Автор запитання: Ульяна із міста: Житомир :: Запитання: 45977  
Ульяна запитує:
Курсової роботи на тему: Новелістика Г. Тютюнника: тематика і проблематика
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Думчак І. М. Проблема існування митця в суспільстві в новелі Аскольда Мельничука "Дерево світла" та новелістиці українських письменників ХХ ст.: порівняльно-типологічне зіставлення / І. М. Думчак // Наук. зап. [Нац. ун-ту "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна: зб. наук. праць. – Острог, 2012. — Вип. 27. — С. 163-166.
Ковалів Ю. І. Новелістичні апробації Гр. Тютюнника / Ю. І. Ковалів // Вісн. Маріуп. держ. гуманітар. ун-ту. Сер. : Філологія. — 2009. — Вип. 2. — С. 60-92.
Макаренко Л. В. Психологічний аспект аналізу малої прози Григора Тютюнника на уроках літератури / Л. В. Макаренко, Л. Р. Карабашева // Горизонти освіти. — 2014. — № 3(1). — С. 148–153 .
Маркова О. Т. Ретроспекція культурної пам’яті в малій прозі Григорія Тютюнника / О. Т. Маркова // Наук. зап. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2011. — Вип. 1(3). — С. 134-137.
Музиченко Н. І. Вербальний простір слів-символів у мовотворчості Григора Тютюника / Н. І. Музиченко // Гум.освіта у техніч. вищ. навч.закладах: зб. наук. праць. — Київ, 2014. — Вип. 29. — С. 345-356.
Музиченко Н. І. Лексико-граматична вербалізація жалю та болю у творчості Григора Тютюнника / Н. І. Музиченко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І.Франка. — 2014. — Вип. 3. — С. 313-317.
Неживий О. Джерела життєпису Григора Тютюнника: дитинство, юність / О. Неживий // Рідний край. — 2011. — № 1. — С. 136-145.
Стасик М. В. Народні традиції в художній інтерпретації Григора Тютюнника (на прикладі оповідання "Оддавали Катрю”) / М. В. Стасик, Д. В. Бабич // Наук. зап. Бердянськ. держ. пед. ун-ту. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 4. — С. 287-294.
Ткачук Г. П. Проблема добра і зла у творах Григора Тютюнника / Г. П. Ткачук // Пед. освіта: теорія і практика: зб. наук. праць. — Кам'янець-Подільський, 2012. — Вип. 11. — С. 166-170.

.: Розділ: Література :: 2.11.2021 14.12.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.20171 seconds