Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44606
   


Автор запитання: Світлана із міста: Брусилів :: Запитання: 45978  
Світлана запитує:
Детективна приватна діяльність
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бугайчук К. Л. Інститут приватних детективів за кордоном: порівняльно-правовий аналіз / К. Л. Бугайчук // Право і Безпека. — 2016. — № 1. — С. 7-12.
Гончаренко І. Б. Проблемні питання законодавчих пропозицій щодо легалізації приватної детективної діяльності в Україні / І. Б. Гончаренко, Ю. О. Михайлова // Публічне право. — 2016. — № 2. — С. 196-203.
Даниленко С. К. Поняття, зміст детективних послуг та перспективи їх розвитку в Україні / С. К. Даниленко // Південноукр. правнич. часопис. — 2015. — № 3. — С. 84-86.
Детективна діяльність у сфері економічної безпеки : навч. посіб. / В. І. Франчук, Н. Я. Михаліцька, П. Я. Пригунов та ін.; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів : ЛДУВС, 2016. — 131 c.
Захаров О. І. Приватна детективна діяльність в системі економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Вчені зап. Ун-ту "КРОК". Серія : Економіка. — Київ, 2018. — Вип. 49. — С. 128-134.
Курта Є. О. Проблеми законодавчого врегулювання здійснення приватної детективної діяльності в Україні на сучасному етапі / Є. О. Курта, В. Д. Поливанюк // Наук. вісн. Дніпропетровськ. держ. ун-ту внутр. справ: зб. наук. праць. — Дніпро, 2017. — № 4. — С. 254-260.
Курта Є. О. Реалізація принципу взаємодії суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності з правоохоронними органами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами в Україні [Електронний ресурс] / Є. О. Курта, В. Д. Поливанюк // Наук. вісн. Дніпропетровськ. держ. ун-ту внутр. справ: зб. наук. праць. — Дніпро, 2017. — № 2. — С. 207-213.
Леоненко І. В. Особливості застосування спеціальних технічних засобів у приватній детективній діяльності / І. В. Леоненко // Правнич. вісн. Ун-ту "КРОК": зб. наук. праць. — Київ, 2017. — Вип. 26. — С. 182-188.
Підюков П. П. Проблеми легалізації в Україні приватної детективної діяльності та започаткуванняспеціальної підготовки її суб’єктів / П. П. Підюков, О. В. Калиновський // Юрид. часопис Нац. академії внутр.справ . — 2016. — № 2. — С. 165-177.
Юрченко А. М. Проблеми легалізації інституту приватної детективної діяльності в Україні / А. М. Юрченко, А. О. Усенко // Міжнарод. юрид. вісн. актуал. проблеми сучасності (теорія та практика). — 2018. — Вип. 3-4. — С. 131-137.

.: Розділ: Держава і право :: 2.11.2021 14.21.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.462391 seconds