Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44205
   


Автор запитання: Марко із міста: Моршин :: Запитання: 46015  
Марко запитує:
Доброго дня, прошу підібрати літературу для написання курсової робити на тему "Оренда: цивільно-правове регулювання", а також зробити акцент на питанні "Історичних аспектів становлення інституту договорів майнового найму та сучасне цивільно-правове регулювання й застосування"
Наша відповідь:
Бойко Н. М. Особливості правового регулювання договору позички та договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / Н. М. Бойко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — 2013. — Вип. 32. — С. 72-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2013_32_11
Денис А. І. Особливості правового регулювання оренди державного та комунального майна [Електронний ресурс] / А. І. Денис // Ефективність державного управління. — 2014. — Вип. 38. — С. 368-373. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_38_46
Джабраілов Р. А. Господарсько-правове регулювання відносин оренди: сучасний стан та напрями вдосконалення [Електронний ресурс] / Р. А. Джабраілов // Часопис Київського університету права. — 2016. — № 2. — С. 147-152. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2016_2_35
Івашова І. П. Правове регулювання користування житлом на підставі договору найму (оренди) житла [Електронний ресурс] / І. П. Івашова // Правовий вісник Української академії банківської справи. — 2013. — № 2. — С. 73-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuabs_2013_2_19
Калаур І. Нормативно-правова складова механізму правового регулювання відносин найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Калаур // Evropsk? politick? a pr?vn? diskurz. — 2015. — Sv. 2, Vyd. 3. — С. 250-254. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2015_2_3_43
Калаур І. Р. Договір найму (оренди) житла як підстава виникнення зобов’язання про передачу майна в користування [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — 2012. — Вип. 28. — С. 125-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2012_28_23
Калаур І. Р. Заміна наймача (орендаря) у договорі найму (оренди): окремі аспекти цивільно-правового регулювання [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Часопис цивілістики. — 2014. — Вип. 16. — С. 122-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2014_16_27
Калаур І. Р. Передання майна у користування за участю особи, уповноваженої на укладання договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Приватне право і підприємництво. — 2014. — Вип. 13. — С. 116-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppip_2014_13_36
Калаур І. Р. Повернення майна наймодавцю: окремі аспекти правового регулювання [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Право і суспільство. — 2015. — № 2. — С. 79-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_2_15
Калаур І. Справляння з наймача плати за користування майном: окремі аспекти правового регулювання [Електронний ресурс] / І. Калаур // Юридична Україна. — 2015. — № 2. — С. 26-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2015_2_6
Кармаза О. Договір найму житла та договір оренди житла: їх співвідношення [Електронний ресурс] / О. Кармаза // Підприємництво, господарство і право. — 2016. — № 2. — С. 18-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_2_4
Кармаза О. О. Договір найму житла та договір оренди житла: теорія та практика [Електронний ресурс] / О. О. Кармаза // Приватне та публічне право. — 2017. — № 1. — С. 14-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prpulaw_2017_1_5
Лавриненко М. Р. Особливості укладення договору найму (оренди) нерухомого майна за законодавством України, Російської Федерації та Франції [Електронний ресурс] / М. Р. Лавриненко // Вісник Одеського національного університету. Серія : Правознавство. — 2019. — Т. 24, Вип. 1. — С. 182-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_prav_2019_24_1_22
Литовченко Л. А. Договір найму жилого приміщення: особливості правового регулювання [Електронний ресурс] / Л. А. Литовченко // Право і суспільство. — 2012. — № 1. — С. 120-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2012_1_29
Матущак М. Р. Особливості правового регулювання відносин, що виникають із договору найму (оренди) нежитлових приміщень, в Україні, Російській Федерації та Федеративній Республіці Німеччина [Електронний ресурс] / М. Р. Матущак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2016. — Вип. 36(1). — С. 114-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_36(1)__27
Матущак М. Р. Порівняльно-правова характеристика поняття договору найму (оренди) нерухомого майна у цивільному праві України, Російської Федерації, Франції та ФРН [Електронний ресурс] / М. Р. Матущак // Вісник Одеського національного університету. Серія : Правознавство. — 2015. — Т. 20, Вип. 2. — С. 146-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_prav_2015_20_2_19
Миньо М. Договір найму за римським правом як консенсуальний контракт [Електронний ресурс] / М. Миньо // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2014. — Вип. 60. — С. 91-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2014_60_14
Миньо М. М. Рецепція положень римського права щодо Locaatio-cknductio (договір найму) в цивільному кодексі Австрії (ABGB) 1811 р. [Електронний ресурс] / М. М. Миньо // Часопис цивілістики. — 2015. — Вип. 19. — С. 201-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2015_19_40
Можайкіна О. С. Правове регулювання орендних відносин під час здійснення підприємницької діяльності [Електронний ресурс] / О. С. Можайкіна // Право і суспільство. — 2017. — № 1(2). — С. 95-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2017_1(2)__22
Мороз М. В. Право найму (оренди) нерухомості як речове право на чуже майно [Електронний ресурс] / М. В. Мороз // Форум права. — 2014. — № 3. — С. 249–253. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
Морозова Ю. В. Характеристика правового регулювання договору оренди нежитлових приміщень, будівель, споруд [Електронний ресурс] / Ю. В. Морозова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2017. — Вип. 2. — С. 205-212. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2017_2_27
Обіход О. М. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди за цивільним законодавством України [Електронний ресурс] / О. М. Обіход // Часопис цивілістики. — 2017. — Вип. 24. — С. 20-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2017_24_7
Романюк Я. М. Деякі аспекти правового регулювання цивільних правовідносин, пов’язаних із державною реєстрацією правочинів (на прикладі оренди землі) [Електронний ресурс] / Я. М. Романюк, Л. О. Майстренко // Вісник Верховного Суду України. — 2014. — № 2. — С. 28-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvsu_2014_2_8
Сєліванова І. А. Найм. Оренда. Лізинг. Деякі питання історії правового регулювання та співвідношення понять [Електронний ресурс] / І. А. Сєліванова // Вісник університету внутрішніх справ. — 1999. — Вип. 6. — С. 168-172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_1999_6_47
Тарасенко Л. Договір найму (оренди) транспортного засобу [Електронний ресурс] / Л. Тарасенко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2015. — Вип. 61. — С. 324-329. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2015_61_40
Труфанова Ю. В. Окремі питання розірвання договору оренди (найму) майна [Електронний ресурс] / Ю. В. Труфанова // Актуальні проблеми правознавства. — 2017. — Вип. 2. — С. 83-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2017_2_18
Царук О. В. Укладення та припинення договорів майнового найму та оренди на території Західної України у складі Польщі [Електронний ресурс] / О. В. Царук // Митна справа. — 2015. — № 5(2). — С. 220-225. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2015_5(2)__39

.: Розділ: Держава і право :: 13.11.2021 20.19.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.224637 seconds