Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44609
   


Автор запитання: Станіслав із міста: Кропивницький :: Запитання: 46017  
Станіслав запитує:
Добрий день. Шукаю інформацію для реферату на тему Адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо Вам опрацювати такі джерела:
Барладян О. С. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності правоохоронними органами України [Електронний ресурс] / О. С. Барладян // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2016. — Вип. 1(2). — С. 123-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_1(2)__34.
Барладян О. С. Деякі теоретико-правові засади забезпечення адміністративно-правового захисту прав інтелектуальної власності правоохоронними органами України [Електронний ресурс] / О. С. Барладян // Підприємництво, господарство і право. — 2016. — № 3. — С. 98-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_3_18.
Запорожець І. Г. Деякі питання удосконалення адміністративно-правового захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / І. Г. Запорожець // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2007. — № 39. — С. 281-286. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2007_39_43.
Кіріленко Ф. О. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності правоохоронними органами України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ф. Кіріленко ; Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2011. — 16 с.
Колесніченко В. В. Поняття «суб’єкт адміністративно-правового захисту інтелектуальної власності» та класифікація суб’єктів [Електронний ресурс] / В. В. Колесніченко // Актуальні проблеми держави і права. — 2012. — Вип. 68. — С. 459-465. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_68_73.
Колесніченко В. В. Сутність та риси адміністративно-правового захисту права інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / В. В. Колесніченко // Право і суспільство. — 2014. — № 1. — С. 102-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2014_1_22.
Колесніченко, В. В. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності: теорія і практика : монографія / В. В. Колесніченко ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.» — Kиїв : Логос, 2014. — 399 с.
Коротун О. М. Адміністративно-правове забезпечення захисту інтелектуальної власності в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / О. М. Коротун ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2020. — 32 с.
Миджин Г. Є. Адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності в Україні : дис. ... д-ра філософії в галузі знань 08 Право : спец. 081 / Г. Є. Миджин ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2021. — 266 с.
Недогібченко Є. Г. Роль і значення доказів у процесі адміністративно-правового захисту прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / Є. Г. Недогібченко // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2017. — № 5. — С. 44-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2017_5_6.
Римарчук Г. С. Адміністративно-правове забезпечення права інтелектуальної власності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Г. С. Римарчук; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». — Львів, 2013. — 18 c.
Тандир О. В. Адміністративно-правовий захист прав суб’єктів інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. В. Тандир ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. — Київ, 2013. — 19 с.
Юркова Є. В. Адміністративно-правова охорона права інтелектуальної власності в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Є. В. Юркова ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 15 с.
Ярошенко С. В. Адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / С. В. Ярошенко // Адвокат. — 2009. — № 6. — С. 36-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/adv_2009_6_8.

.: Розділ: Держава і право :: 15.11.2021 09.13.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.251911 seconds