Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44205
   


Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 46029  
Олена запитує:
Доброго дня! Потрібна інформація про управління інформаційними ризиками. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Перегляньте наступні джерела:
Бучик С. С. Системи підтримки прийняття рішень : конспект лекцій / С. С. Бучик, С. О. Кондратенко, О. О. Писарчук. – Житомир : ЖВІРЕ, 2006. – 168 с.
Мельник Г. Модель оцінювання рівня інформаційних ризиків в корпоративних системах / Г. Мельник // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Серія: Економіка. - 2015. - № 6 (171). - С. 48-54.
Бучик С. С. Оцінювання функціональних профілів загроз державним інформаційним ресурсам / С. С. Бучик // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : зб. наук. праць. – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – Вип. 9. – С. 146–155.
Бучик С. С. Методика оцінювання інформаційних ризиків в автоматизованій системі [Електронний ресурс] / С. С. Бучик, С. В. Мельник // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем. - 2015. - Вип. 11. - С. 33-43. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Psvz_2015_11_6.pdf.
Грінченко Є. М. Методи управління інформаційними ризками [Електронний ресурс] / Є. М. Грінченко, О. О. Колмик // Комп'ютерна інженерія і кібер-безпека: досягнення та інновації : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених (м. Кропивницький, 27-29 листоп. 2018 р.) / Держ. наук. установа “Ін-т модернізації змісту освіти", Центральноукр. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - С. 35-36. - Режим доступу: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/5853/Metody upravlinnia informatsiinymy ryzykamy_Grinchenko_Kolmyk_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Данченко О. Б. Інформаційні ризики цифрового формату [Електронний ресурс] / О. Б. Данченко, Є. В. Ланських, О. В. Семко // Вісник Черкас. держ. технолог. університету. - 2020. - № 3. - С. 58-66. - Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/1727/1/9.pdf.
Салієва О. В. Дослідження достовірності впливу загроз на рівень захищеності системи захисту інформації та об’єкта критичної інфраструктури за результатами когнітивного моделювання [Електронний ресурс] / О. В. Салієва, Ю. Є. Яремчук // Вісник Черкас. держ. технолог. університету. - 2020. - № 3. - С. 85-93. - Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/1730/1/12.pdf.

.: Розділ: Література :: 16.11.2021 14.22.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.227781 seconds