Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44187
   


Автор запитання: Ульяна із міста: Житомир :: Запитання: 46035  
Ульяна запитує:
Допоможіть підібрати літературу на тему "Сюжетні іграшки у житті дітей дошкільного віку"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вовчик-Блакитна Л. Мы не рабы, мы - куклы? [Електронний ресурс] // Зеркало недели. — 2006. — № 47(626). — 9-15 декабря [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.zn.ua/3000/3300/55280.
Дем’яненко Н. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей [Електронний ресурс] // Гуманітарний вісник. — № 18. — С. 54-56. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gvpkhdpi/2009_18/54-56.pdf.
Етнопедагогічний та культорологічний потенціал народної іграшки : матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару, 17 квіт., 2007 р., Хмельницький / ред.: В. Є. Берека; АПН України. Хмельниц. облрада, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад., Музей нар. декор.-ужитк. мистец. — Хмельниц., 2007. — 166 c.
Кільова Г. Народна іграшка як засіб виховання дітей [Електронний ресурс] / Г. Кільова // Рідна школа. — 2010. — № 6. — С. 59-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2010_6_15.
Листопад О. А. Роль іграшки у розвитку творчого потенціалу дітей раннього віку / О. А. Листопад // Наша шк. — 2013. — № 1. — С. 9-14.
Лялька як знак, образ, функція : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Другі Марка Грушевського читання" / ред.: О. С. Найден; упоряд.: Л. Гладун, В. Тименко, Т. Дудова; Держ. музей іграшки, НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. — Київ : Стилос, 2010. — 223, 32 c.
Полищук Е. Игрушка для детей дошкольного возраста как отражение социокультурных процессов в обществе [Електронний ресурс] / Е. Полищук // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. — 2014. — Вип. 34. — С. 112-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_34_19.
Проблеми ревалоризації феномена української народної іграшки у сучасних культурно-освітніх умовах : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Полтава, 16-17 квіт. 2003 р. / ред.: О. О. Григор'єва; Полтав. облдерждмін., Полтав. обл. упр. освітою, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г.Короленка, Полтав. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників ім. М.Остроградського. — Полтава, 2004. — 177 c.
Разом до гармонії: розвиток дитини раннього віку : метод. посіб. / авт.-упоряд. І. В. Братусь [та ін.] ; заг. ред. І. Д. Звєрева ; Християнський дитячий фонд, UNICEF, Проект «Залучення членів місцевих громад до впровадження адаптованої програми розвитку дітей раннього віку партнерської організації NIPPA (Північна Ірландія) - сприяння першим крокам». — Київ : Кобза, 2004. — 160 с.

.: Розділ: Література :: 19.11.2021 08.28.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.427785 seconds