Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45084
   


Автор запитання: Ірина із міста: Житомир :: Запитання: 46046  
Ірина запитує:
Добрий вечір. Допоможіть знайти літературу з теми "Психологічний супровід педагога в умовах НУШ". Дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Козлова А. Нова документація : що змінилось та як вести / А. Козлова // Психолог. — 2019. — № 12. — С. 4-25. Мартинюк І. В. Роль психолога в Новій українській школі [Електронний ресурс] / І. В. Мартинюк // Всеосвіта. — Текст. дані. — Київ, 2018. — Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/rol-psihologa-v-novijukrainskij-skoli-97375.html.
Неїжпапа Л. Соціально-педагогічна діяльність психологічної служби закладу загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / Л. Неїжпапа // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 11, Соціальна робота. Соціальна педагогіка / МОН України. — 2018. — Вип. 25. — С. 50–57. — Бібліогр.: 10 назв. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2018_25_10.
Нова українська школа [Електронний ресурс] : концепт. Засади реформування серед. шк. : ухвалено рішенням колегії МОН України 27.10.2016 р. / М-во освіти і науки України // Міністерство освіти і науки України. — Текст. дані. — [Київ], 2016. — 33 с. — Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/nova-ukrainskashkola-compressed.pdf.
Психолог у НУШ: радісно та впевнено руш! : путівник психолога в Новій українській Школі [Електронний ресурс] / Департамент освіти і науки Донец. облдержадмін., Донец. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [авт. кол.: Афоніна Є. В., Головко В. А., Гордієнко І. М. та ін. ; заг. ред: Афоніна Є. В., Заріцький О. О., Міщенко Н. В.]. — Краматорськ : [Витоки], 2018. — 249 с. — Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/posibnyky/navchalyni/4._Афонiна_Психолог__НУШ.pdf.
Рихтер В. Психогігієна відносин, або правила, що їх регулюють... / В. Рихтер // Психолог. — 2020. — № 4. — С. 4-7.
Ящук М. Стратегії психологічного супроводу освітнього процесу на етапі розбудови Нової української школи / М. Ящук, Д. Романовська // Сучасна освіта в контексті Нової української школи : зб. тез за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 11-12 жовт. 2018 р., м. Чернівці / МОН України, Ін-т післядиплом. пед. освіти Чернівец. обл. — Чернівці, 2018. — С. 183-186.

.: Розділ: Освіта :: 22.11.2021 23.35.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.212406 seconds