Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45065
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Ужгород :: Запитання: 46054  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Буду вдячна за підбір літератури з історії використання технології портфоліо в освіті.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гурова Т. Ю. Значення використання інноваційної технології «мовного портфоліо» для становлення професіоналізму майбутнього вчителя англійської мови [Електронний ресурс] / Т. Ю. Гурова // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. — 2013. — №. 2. — С. 117-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2013_2_18.
Дацків О. П. Структура і зміст портфоліо студента-практиканта – майбутнього вчителя іноземних мов [Електронний ресурс] / О. П. Дацків // Наукові записки [Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка]. Серія : Педагогіка. — 2014. — № 1. — С. 185-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2014_1_34.
Зварич І. М. Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) / І. М. Зварич; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Фенікс, 2014. — 344 c.
Костюк В. В. Портфоліо у професійній журналістській освіті [Електронний ресурс] / В. В. Костюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 3. — С. 240-247. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_3_33.
Кравченко І. М. Портфоліо-технологія у підготовці майбутнього викладача вищої школи [Електронний ресурс] / І. М. Кравченко // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Сер. : Педагогічні та історичні науки. — 2013. — Вип. 115. — С. 80-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2013_115_13.
Нечипорук Л. Портфоліо-технологія як інноваційна особистісно орієнтована технологія навчання у ВНЗ [Електронний ресурс] / Л. Нечипорук // Нова педагогічна думка. — 2014. — № 1. — С. 22-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_7.
Николаева С. Ю. Технология «Портфолио» в высшем профессиональном образовании [Електронний ресурс] / С. Ю. Николаева // Іноземні мови. — 2013. — № 2. — С. 47-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/im_2013_2_9.
Нікітіна Н. П. Мовний портфоліо як гнучка інтерактивна технологія [Електронний ресурс] / Н. П. Нікітіна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 14(2). — С. 140-144. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_14(2)__27.
Сидорук А. В. Використання технології портфоліо в оцінюванні готовності майбутніх учителів фізичної культури [Електронний ресурс] / А. В. Сидорук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2015. — № 8. — С. 186-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_8_22.
Шехавцова C. О. Технологія портфоліо як показник самоосвітньої діяльності суб’єктів педагогічного процесу [Електронний ресурс] / C. О. Шехавцова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2013. — № 18(3). — С. 135-144. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_18(3)__23.

.: Розділ: Освіта :: 24.11.2021 08.58.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.210906 seconds