Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44184
   


Автор запитання: Софія із міста: Львів :: Запитання: 46057  
Софія запитує:
Добрий день! Потрібна література по темі: "Виборчі системи"
Наша відповідь:
Доброго дня, Софія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Виборчі системи з відкритими списками: в пошуках оптимальної моделі для України / Д. Ковриженко [та ін.] ; Міжнар. фундація вибор. систем (IFES) в Україні. — Київ : Міжнар. фундація вибор. систем (IFES) в Україні, 2017. — 71, [39] с. : іл.
Ключковський Ю. Виборчі системи та українське виборче законодавство / Ю. Ключковський ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». — Київ : Час Друку, 2011. — 132 с. : табл.
Лужикова Є. Міжнародні виборчі стандарти формування системи публічного управління в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Є. Лужикова ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с.
Міжнародна фундація виборчих систем (IFES). Висновки та рекомендації за підсумками проведених заходів / [USAID та ін.]. — Київ, 2018. — 74 с.
Мохончук Б. Виборчі системи: порівняльно-правове дослідження : монографія / Б. Мохончук. — Харків : Юрайт, 2021. — 304 с.
Павленко В. Еволюція виборчої системи в Україні (1917 - 1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. Павленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 16 с.
Росенко М. Виборчі системи в Україні: трансформація, становлення парламентаризму, утвердження демократичного врядування / М. Росенко ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Севастополь : Крученин Н. П., 2012. — 219 с.

.: Розділ: Держава і право :: 24.11.2021 13.38.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.206949 seconds