Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45773
   


Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 46065  
Лариса запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про лікувальну фізичну культуру та її особливості в умовах інформаційних технологій. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Кібальник О. Я. Оздоровчий фітнес: теорія і методика викладання : навч.-метод. посіб. для студ. / О. Я. Кібальник, О. А. Томенко. - Суми, 2010. - 229 с.
Клапчук В. В. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина / В. В. Клапчук, Г. В. Дзяк, І. В. Муравов. - Київ : Здоров'я, 1995. - 312 с.
Носко М. О. Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні : моногр. / М. О. Носко, С. В. Гаркуша, О. М. Воєділова. - Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2014. - 300 с.
Плотка В. С. Лікувальна фізична культура і медичний контроль : навч.- метод. посіб. / В. С. Плотка. - Рівне, 2012. - 84 с.
Поліщук О. В. Здоров’я – найважливіша цінність людини і суспільства / О. В. Поліщук // Педагог. дискурс. - 2012. - Вип. 11. - С. 240–244.
Попова Л. О. Основні принципи формування здоров’я. Санологія (медичні аспекти валеології) : підруч. для лікарів-слухачів закл. (факульт.) післядипломної педагогічної освіти / Л. О. Попова. - Львів : ПП «Кварт», 2011. - С. 94–110.
Язловецький В. С. Основи фізичної реабілітації : навч. посіб. / В. С. Язловецький, Г. Е. Верич, В. М. Мухін. - Кіровоград : РВВ КДПУ, 2004. - 238 с.
Зданюк В. Новітні реабілітаційні технології в сучасній практиці [Електронний ресурс] / В. Зданюк, Д. Совтисік // Вісн. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Серія: Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. - 2016. - Вип. 9. - С. 186-192. - Режим доступу: http://visnyk-sport.kpnu.edu.ua/article/view/76332/71930.
Сучасні технології в галузі фізичного виховання, спорту, фізичної терапії та ерготерапії [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. : матер. ХІ Міжн. наук.-метод. конф. (4-5 квітня 2021 р., м. Харків) / Нац. академія Нац. гвардії України. - 2021. - Вип. 11. - 260 с. - Режим доступу: https://nangu.edu.ua/uploads/files/documenty/Naukova diyalnist/naukovu forumy/2021/konf_2021_zbirnyk KafFP.pdf.
Туяхова В. В. Використання інноваційних технологій на уроках фізичної культури [Електронний ресурс] / В. В. Туяхова // Urok.osvita.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://urok.osvita.ua/materials/edu_technology/48360/. - Назва з екрана.
Христова Т. Є. Основи лікувальної фізичної культури [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. "Фізичне виховання" / Т. Є. Христова, Г. П. Суханова. - Мелитополь : Колор Принт, 2015. - 172 с. - Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/1946/1/ЛФК.pdf.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 26.11.2021 11.17.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.238794 seconds