Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45805
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 46066  
Тетяна запитує:
Добрий день, питання: Ономастика. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Onomastyka
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/32501/19-Zubko.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13237/Luchyk_Slovianska_onomastyka_stan_i_perspektyvy_rozvytku.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ukrmova.iul-nasu.org.ua/en/vypusky-zhurnalu/2018-2/zhurnal-ukrayinska-mova-3-67-2018/ukrayinska-akademichna-onomastyka-mynule-sogodennya-majbutnye.html
https://core.ac.uk/download/pdf/149236163.pdf
https://stud.com.ua/122989/literatura/onomastika
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/20310/1/Колесник Н. С..pdf
http://karpenko.in.ua/wp-content/uploads/2013/02/Karpen4.pdf

– Компан О. Ономастика як допоміжна історична дисципліна / О.Компан // Історичні джерела та їх використання. – Київ, 1966. – Вип. 2.
– Вербич С. Українська академічна ономастика: минуле, сьогодення, майбутнє / С. Вербич // Українська мова. – 2018. – № 3. – С. 28-39.
– Бучко Г.Є. Історична та сучасна українська ономастика : вибр. пр. / Г. Бучко, Д. Бучко. – Чернівці : Букрек, 2013. – 455 с.
– Карпенко Ю.О. Літературна ономастика : зб. ст. / Ю. Карпенко ; [упоряд. М. Р. Мельник ; відп. ред. М. І. Зубов] ; НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса : Астропринт, 2008. – 324 с.
– Регіональна ономастика : матеріали IV Регіон. наук.-практ. конф. з ономастики / М-во освіти і науки України, Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 99 с.
– Карпенко О.Ю. Когнітивна ономастика як напрямок пізнання власних назв : автореф. дис… д-ра філол. наук : 10.02.15 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка ; О.Ю.Карпенко. – Київ, 2006. – 32, [1] с.
– Слов’янська ономастика : зб. наук. пр. на честь 70-річчя д-ра філол. наук, проф. П.П.Чучки / НАН України. Ін-т укр. мови. М-во освіти України. Ужгор. держ. ун-т ; [Упоряд. С.М.Медвідь ; Редкол.: С.М.Медвідь (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. відд. ком. інформ., 1998. – 236 с.
– Походження і значення імен // Наука і суспільство. – 1998. – № 1-2. – C.70-74.
– Питання ономастики : (матеріали ІІ Республіканської наради з питань ономастики) / АН УРСР, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні ; відп. ред. К. К. Цілуйко. - Київ : Наукова думка, 1965. – 308 с.
– Ономастика України. – Київ, 1992. – 275с.

.: Розділ: Мовознавство :: 26.11.2021 12.20.11 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.344156 seconds