Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 34 .:. Вопросов в базе: 45391
   


Автор вопроса: Андрій из города: Чернівці :: Вопрос: 46069  
Андрій спрашивает:
Доброго дня !!! Допоможіть найти інформацію для курсової роботи "Сучасні підходи до формування здорового способу життя студентів".
Наш ответ:
Доброго дня, Андрію! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Адирхаєва Л. В. Здоровий спосіб життя як чинник, що забезпечує розвиток рухової активності студентської молоді : навч. посіб. (для самост. роботи студ.) / Л. В. Адирхаєва, С. Г. Адирхаєв, У. В. Корнійко ; Київ. міжнар. ун-т, Каф. фіз. виховання. — Київ : КиМУ, 2011. — 159 с. : іл., табл.
Івчатова Т. В. Здоровий спосіб життя та рухова активність студентів : навч. посіб. / Т. В. Івчатова, І. Б. Карпова, М. В. Дудко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». — Київ : КНЕУ, 2013. — 109 с. : іл., табл.
Колумбет О. М. Теорія і методика фізичної культури : Опорні схеми : навч. посіб. [для студентів, які навч. за спец. 017 «Фіз. культура і спорт», а також для викладачів з теорії і методики фіз. виховання] / О. М. Колумбет. — Вінниця : Твори, 2020. — 183 с. : іл.
Фізичне виховання студентської молоді: проблеми та перспективи: монографія за матеріалами II Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 24-25 листопада 2011 року [Електронний ресурс] / під заг. ред. доц. С. І Присяжнюка. — Київ : Видавничий центр НУБіП України, 2011. — 217 с. — Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_759_94089970.pdf.
Фізичне виховання. Спортивна гімнастика: Техніка виконання фізичних вправ на гімнастичних снарядах [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. В. Зеніна, В. Е. Добровольський, В. І. Шишацька. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. — 64 с. — Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27932.
Харлампов Г. А. Здоровий спосіб життя і рухова активність студентів : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Г. А. Харлампов, В. В. Небесна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. фіз. виховання. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. — 144 с. : іл., табл.

.: Раздел: Физкультура. Спорт :: 28.11.2021 16.50.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.233896 seconds