Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44549
   


Автор запитання: Соломія із міста: Ужгород :: Запитання: 46081  
Соломія запитує:
Підкажіть літературу з теми: Індивідуальний підхід у процесі формування комунікативних умінь підлітків - вихованців інтернатних закладів
Наша відповідь:
Доброго дня, Соломія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Діти державної опіки: проблеми, розвиток, підтримка : навч. посіб. / М. Й. Боришевський [та ін.]. — Київ : Міленіум, 2005. — 283 с.
Кузьміна О. В. Аналіз особливостей життєдіяльності й побуту дітей В умовах інтернатної установи [Електронний ресурс] / О. В. Кузьміна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 9. — С. 264-273. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_9_35.
Кузьміна О. В. Концептуальні основи формування соціальної компетентності, як складової життєвої компетентності, учнів інтернатних закладів [Електронний ресурс] / О. В. Кузьміна // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2010. — Вип. 14. — С. 56-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2010_14_10.
Мельник О. М. Особливості формування культури побуту молодших підлітків шкіл-інтернатів [Електронний ресурс] / О. М. Мельник // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2011. — Вип. 7. — С. 313-318. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2011_7_61.
Підготовка учнів інтернатних закладів до життєдіяльності у відкритому суспільстві : навч.-метод. посібник [Електронний ресурс] / [Л. В. Канішевська, Л. В. Кузьменко, С. О. Свириденко та ін.]. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. — 336 с. — Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/2226/1/889_KANISEVSKA.pdf.
Розвиток життєвих навичок. Навчально-методичний посібник для роботи зі старшокласниками і випускниками інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / [Л. Дума, Р. Краплич, К. Сіллевіс та ін.]; за заг. ред. І. Звєрєвої; керів. групи авт.-упоряд. Л. Дума / МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я». — Київ : ФОП Шарко, 2011. — 160 с. — Режим доступу: http://www.lhsi.org.ua/images/2015/Dity_ta_molod/Rozvytok_zhyttyevyh_navychok.pdf.
Толкачова А. С. Дослідження проблемиформування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів [Електронний ресурс] / А. С. Толкачова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2013. — Вип. 6. — С. 208-215. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2013_6_27.
Толкачова А. С. Особливості формування комунікативної компетентності молодших школярів шкіл-інтернатів [Електронний ресурс] / А. С. Толкачова. // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. — 2012. — № 7. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_7_17.

.: Розділ: Освіта :: 30.11.2021 10.23.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.227583 seconds