Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44535
   


Автор запитання: Марина із міста: Рівне :: Запитання: 46092  
Марина запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про регіональну політику України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Марино! Радимо вам опрацювати таку літературу:
Білик Р. І. Економічна безпека регіону у системі сучасної регіональної політики України [Електронний ресурс] / Р. І. Білик // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. — 2013. — № 2. — С. 31-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VAPSV_2013_2_7.
Бугай С. М. Регіональна політика в Україні: термінологічна невизначеність та загальні проблеми становлення [Електронний ресурс] / С. М. Бугай, Е. В. Щепанський // Університетські наукові записки. — 2005. — № 4. — С. 300-307. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2005_4_53.
Диганова А. Ю. Сучасний етап реформування та місце транскордонного співробітництва в новій регіональній політиці / А. Ю. Диганова // Держава та регіони. Сер. Держ. упр. — 2018. — Вип. 1. — С. 73-78.
Задихайло Д. Д. Уряд України та регіональна політика держави (конституційно-правові аспекти) [Електронний ресурс] / Д. Д. Задихайло // Вісник Академії правових наук України. — 2009. — № 4. — С. 71-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2009_4_8.
Захарченко В. І. Передумови проведення та комплексні проблеми нової регіональної політики в Україні [Електронний ресурс] / В. І. Захарченко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. — 2019. — Вип. 15(1). — С. 122-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2019_15(1)__16.
Кравців В. Регіональна екологічна політика в умовах становлення ринкової економіки в Україні (теорія, методи, практика) : дис... д-ра екон. наук: 08.00.06 / В. Кравців ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2007. — 373 с.: рис., табл.
Краснопольська Т. М. Регіональна політика України: типи та інструменти [Електронний ресурс] / Т. М. Краснопольська // Актуальні проблеми політики. — 2016. — Вип. 58. — С. 189-202. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2016_58_21.
Матушкіна С. Вплив етнополітичних чинників на розвиток регіональної політики в Україні: автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / С. Матушкіна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2016. — 20 с.
Мельнишин Л. В. Регіональна політика стосовно сталого розвитку України в контексті європейської інтеграції [Електронний ресурс] / Л. В. Мельнишин // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2020. — Вип. 2. — С. 118-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2020_2_16.
Мрінська О. Регіональна політика в країнах Європейського Союзу і можливості використання її досвіду в Україні (Суспільно-географічне дослідження) : дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / О. Мрінська ; НАН України, Інститут географії. — Київ, 2004. — 229 с.
Островський І. А. Суперечності теорії модернізації регіональної політики України [Електронний ресурс] / І. А. Островський // Теорія та практика державного управління. — 2013. — Вип. 1. — С. 70-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_1_12.
Пастух К. В. Сучасна державна регіональна політика в Україні: соціально-економічний вимір [Електронний ресурс] / К. В. Пастух // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2019. — Вип. 2. — С. 70-76. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2019_2_10.
Стафійчук В. І. Сучасне регіональне політико-географічне положення України [Електронний ресурс] / В. І. Стафійчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. — 2017. — Вип. 3-4. — С. 139-144. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_geograf_2017_3-4_29.
Танчук Н. Регіональна політика України в контексті державотворчого розвитку та соціального захисту : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Н. Танчук ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2011. — 185 с.
Терон І. Сучасні проблеми формування державної регіональної економічної політики України : дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / І. Терон ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. — Київ, 2001. — 351 с.
Ушакова Ж. С. Щодо визначення стратегічних пріоритетів регіональної політики України [Електронний ресурс] / Ж. С. Ушакова, А. М. Чвалюк // Менеджер. — 2019. — № 3. — С. 54-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2019_3_8.
Шимко О. В. Регіональна соціальна політика як важливий фактор євроінтеграційного вибору України [Електронний ресурс] / О. В. Шимко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. — 2019. — Вип. 25. — С. 135-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2019_25_17.

.: Розділ: Держава і право :: 2.12.2021 10.01.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.864693 seconds