Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45815
   


Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 46098  
Катерина запитує:
Підберіть літературу "Проєктна діяльність на уроках іноземної мови"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бей І. Готовність майбутніх учителів іноземних мов до застосування проектних технологій у професійній діяльності: діагностика [Електронний ресурс] / І. Бей // Освітній простір України. — 2018. — Вип. 12. — С. 49-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2018_12_9.
Бей І. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до проектної діяльності в загальноосвітній школі першого ступеня [Електронний ресурс] / І. Бей // Гірська школа Українських Карпат. — 2017. — № 17. — С. 23-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2017_17_10.
Власенко А. О. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до проектної діяльності в початковій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / А. О. Власенко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань, 2017. — 20 с.
Каламаж В. О. Навчальна автономія студентів як передумова ефективності групової проектної діяльності під час вивчення іноземної мови [Електронний ресурс] / В. О. Каламаж // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія. — 2017. — Вип. 5. — С. 40-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2017_5_6.
Каламаж В. О. Психологічні чинники ефективності групової проектної діяльності студентів ЗВО у процесі вивчення іноземної мови : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / В. О. Каламаж ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2019. — 23 с.
Каламаж В. О. Психолого-педагогічні умови реалізації групової проектної діяльності під час вивчення іноземної мови [Електронний ресурс] / В. О. Каламаж // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія. — 2016. — Вип. 4. — С. 104-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2016_4_12.
Мєдвєдєва Л. І. Проектна методика вивчення іноземної мови в контексті сучасних педагогічних технологій / Л. І. Мєдвєдєва // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка. — 2011. — № 4. — С. 129-134.
Розумна Т. С. Активізація пізнавальної діяльності студентів засобами проектної технології на заняттях з іноземної мови у ВНЗ [Електронний ресурс] / Т. С. Розумна // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. — 2015. — № 2. — С. 275-279. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2015_2_48.
Снічук О. Проектна діяльність як одна із форм організації позакласної роботи з іноземної мови в школі / О. Снічук // Нова пед. думка. — 2011. — № 4. — С. 101-103.

.: Розділ: Освіта :: 2.12.2021 16.21.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.235038 seconds