Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44547
   


Автор запитання: Ульяна із міста: Біла Церква :: Запитання: 46101  
Ульяна запитує:
Історія музичного мистецтво Житомирської області
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бовсунівська Н. М. Житомирщина-Батьківщина геніального І. Огієнка [Електронний ресурс] / Н. М. Бовсунівська. — Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/191/2/29.pdf. — Назва з екрана.
Кравченко А. В. Професійна музична освіта в Житомирі: етап становлення [Електронний ресурс]/ А. В. Кравченко. // Таврійські студії. Мистецтвознавство. — 2013. — № 4. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tsm_2013_4_20.
Кравченко А. Музична діяльність представників польської громади Житомира в середині ХІХ-на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / А. Кравченко. — Режим джоступу: http://sm.etnolog.org.ua/zmist/2015/3/96.pdf. — Назва з екрана.
Мокрицький Г. П. Тут музика живе уже віками... Історія будівлі філармонії в Житомирі / Г. П. Мокрицький. — Житомир : Волинь, 2014. — 259 с. : іл.
Музичне мистецтво Волині ХІХ — ХХ століття : колект. монографія / В. Тиможинський, П. Шиманський, Л. Філатова [та ін.]. — Луцьк : Твердиня, 2012. — 153 c.
Никулин В. Ф. Необыкновенная стройка: Здание муздрамтеатра в Житомире / В. Ф. Никулин. — Житомир : Волынь, 2014. — 216 с. : фот.
Помпа О. Д. Внесок національних меншин у формування хореографічної культури житомирського краю [Електронний ресурс] / О. Д. Помпа // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. — 2012. — № 1. — С. 22-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2012_1_6.
Помпа О. Д. Народний танець: генезис та сучасні форми побутування (на матеріалах Житомирщини) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / О. Д. Помпа ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — Київ, 2013. — 16 с.
Сипченко І. В. Музична культура Житомира у ХІХ ст. [Електронний ресурс] / І. В. Сипченко. — Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/9069/1/Баладинська стаття_copy.pdf. — Назва з екрана.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 3.12.2021 10.08.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.203842 seconds