Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45530
   


Автор запитання: Катерина із міста: Житомир :: Запитання: 46110  
Катерина запитує:
Сталий розвиток і екологічна безпека суспільства
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Боголюбов В. Сталий розвиток суспільства: соціально-екологічні аспекти формування професійної компетентності магістрів-екологів монографія / В. Боголюбов ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2013. — 322 с.
Бойко Є. О. Екологічна безпека та формування екологічної свідомості українського суспільства [Електронний ресурс] / Є. О. Бойко, С. І. Сергійчук, А. М. Терлецька // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. — 2019. — № 3. — С. 315-327. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2019_3_32.
Бочковська А. Сталий розвиток суспільства в Україні [Електронний ресурс] / А. Бочковська // Геополітика України: історія і сучасність. — 2018. — Вип. 1. — С. 144-152. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gpuis_2018_1_12.
Дудкевич Н. С. Специфіка управління сталим розвитком Донецького регіону [Електронний ресурс] / Н. С. Дудкевич, О. В. Долгальова // Збірник наукових праць Донбаської національної академії будівництва і архітектури. — 2018. — № 1. — С. 91-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zbnpdnaba_2018_1_15.
Личенко І. О. Проблеми екологічної безпеки тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та організаційно-правові засади їхнього вирішення [Електронний ресурс] / І. О. Личенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2016. — № 845. — С. 279-284. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_845_45.
Маланчук М. Просторовий сталий розвиток суспільства як основа соціально-економічних відносин [Електронний ресурс] / М. Маланчук, Н. Музика, Ю. Хавар, О. Гулько // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. — 2019. — № 26. — С. 11-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2019_26_4.
Модернізація економіки Донецької області: стратегічні сценарії реалізації з позицій сталого розвитку до 2020 року : наук. доп. / [Ю. М. Харазішвілі та ін.] ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Київ : ІЕП НАН України, 2016. — 118 с.
Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях : монографія / Андрєєва Н. М. [та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Хлобистова Є. В. ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — Сімф. : Фєнікс, 2010. — 581 с.
Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика : [монографія] / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Хлобистова Є. В. ; ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН України" [та ін.]. — Т. 1 : Теорія та методологія комплексних міждисциплінарних досліджень сталого розвитку та екологічної безпеки / [Андерсон В. М. та ін.]. — Сімф. : Аріал, 2011 . — 462 с.
Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика: [монографія] / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Хлобистова Є. В. ; ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН України" [та ін.]. — Т. 2 : Методичні засади та практичний досвід реалізації політики сталого розвитку та екологічної безпеки / [Алимов О. М. та ін.]. — Сімф. : Аріал, 2011. — 339 с.
Стегній О. Г. Сталий розвиток суспільства: уявлення громадської думки в Україні [Електронний ресурс] / О. Г. Стегній // Український соціум. — 2014. — № 4. — С. 86-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2014_4_8.
Харазішвілі Ю. М. Соціо-еколого-економічний розвиток регіонів з позицій економічної безпеки (на прикладі Донецької області) / Ю. М. Харазішвілі // Вісник економічної науки України. — 2016. — № 1. — С. 149-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2016_1_27.
Якiбчук О. В. Екологічна безпека як фактор стійкого розвитку держави та суспільства в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / О. В. Якiбчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління. — 2016. — Вип. 3. — С. 39-43. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknud_2016_3_11.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 7.12.2021 10.21.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.349327 seconds