Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45783
   


Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 46136  
Юлія запитує:
Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу на тему "Теорія і практика публічної промови: специфіка, етикет, параметри публічного мовлення, риторичні та мовні прийоми". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Єщенко Т. А. Теорія і практика професійної комунікації [Електронний ресурс] : [методичні матеріали до лекційних, практичних занять та самостійної роботи з елективного курсу для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація»] / Т. А. Єщенко. — Львів : Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, 2019. — 65 с. — Режим доступу: https://new.meduniv.lviv.ua/uploads/repository/kaf/kaf_ukrlang/05. Видавнича діяльність кафедри для забезпечення дистанційної форми навчання_навчання_методичні_матеріали/teoriya_i_praktyka_profesiynoyi_ komunikatsiyi_1_kurs_farm_denna_forma_navchannya.pdf.
Загребельна Н. А. Теоретико-методологічні засади прокурорської риторики як складової теорії держави і права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Н. А. Загребельна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". — Київ, 2019. — 20 с.
Колотілова Н. А. Логіка та риторика: складові взаємозв'язку : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.06 / Н. А. Колотілова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2020. — 35 с.
Мацько О. М. Практична риторика : навч. посіб. / О. М. Мацько ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ : Київський університет, 2019. — 239 с.
Овчиннікова А. П. Риторика як суспільно-культурне явище : курс лекцій / А. Овчиннікова. — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2020. — 175 с.
Риторика : навч.-метод. посіб. / уклад. Л. Мафтин ; [відп. ред. С. Романюк] ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича : Рута, 2020. — 343 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 14.12.2021 20.20.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.230906 seconds