Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44532
   


Автор запитання: Діма із міста: Київ :: Запитання: 46172  
Діма запитує:
Доброго дня, мені потрібна інформація про Івана Кревецького. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Дімо! Перегляньте наступні джерела:
Гірна Н. Наукова та громадсько-політична діяльність Івана Кревецького : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07. 00. 01 / Н. Гірна. – Львів, 2015. – 20 с.
Гірна Н. Іван Кревецький – представник державницького напрямку в українській історіографії (військово-політичний аспект) / Н. Гірна // Наук. записки Терноп. держ. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. : Історія. – 2014. – Вип. 2, ч. 1. – С. 181–187.
Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / О. В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2003. – 192 с.
Черниш Н. Подвижник української книги : книгознавча діяльність І. Кревецького / Н. Черниш // Вісн. Кн.ї палати. – 2000. – № 6. – С. 23–27.
Федунишин Л. Редакционно-издательская деятельность Ивана Кревецкого / Л. Федунишин // Europen Applied Sciences. – 2015. – № 5. – 30 мая. – С. 22–23.
Яворська У. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07. 00. 08 / У. Яворська ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2008. – 21 с.
Гірна Н. Іван Кревецький - історик, бібліотекар, книгознавець [Електронний ресурс] / Н. Гірна // Україна–Європа–Світ. – 2014. – Вип. 14. – С. 242–248. - Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7811/1/Hirna.pdf.
Гірна Н. Іван Кревецький – дослідник історії аграрних рухів Галичини [Електронний ресурс] / Н. Гірна // Наук. зап. Тернопіл. нац. педагог. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Сер. : Історія. – 2015. – Вип. 2, ч. 3. – С. 87-92. - Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7156/1/Hirna.pdf.
Федунишин Л. Бібліографічний аналіз історії Галичини кінця XVIII-початку ХІХ ст. у науковому дослідженні Івана Кревецького [Електронний ресурс] / Л. Федунишин // Схід. — 2012. — № 4 (118). — С. 114-117. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/62539/24-Fedunishin.pdf?sequence=1.
Федунишин Л. Л. Культурно-просвітницька і краєзнавча діяльність Івана Кревецького (1883–1940 рр.) [Електронний ресурс] : дис. ... канд. іст. наук : спец. : 07.00.01 – історія України / Л. Л. Федунишин. - Івано-Франківськ, 2016. - 295 с. - Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Fedunyshyn_Liubomyra/Kulturno-prosvitnytska_i_kraieznavcha_diialnist_Ivana_Krevetskoho_1883-1940_rr.pdf?PHPSESSID=0kivg3vu6re03328r8n037grk0.
Федунишин Л. Суспільно-політична та соціально-економічна історія Галичини у краєзнавчих студіях Івана Кревецького [Електронний ресурс] / Л. Федунишин // Краєзнавство. — 2017. — № 3-4. — С. 357-366. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/168925/40-Fedunyshyn.pdf?sequence=1.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 4.01.2022 13.25.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.415297 seconds