Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 34 .:. Вопросов в базе: 44547
   


Автор вопроса: Соломія из города: Тернопіль :: Вопрос: 46185  
Соломія спрашивает:
Потрібна література по темі "Проблема позитивного героя у дилогії Г. Квітки-Основ'яненка про Шельменка", бажано в електронному вигляді, дякую
Наш ответ:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Бовсунівська Т. В. Українська бурлескно-травестійна література першої половини ХІХ століття (в аспекті функціонування комічного) : навч. посіб. / Т. В. Бовсунівська; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2006. — 178 c. — (Б-ка Ін-ту філол.).
Бондар М. Довкола Григорія Квітки-Основ’яненка: твори українських прозаїків 30-х – початку 40-х років XIX ст. [Електронний ресурс] / М. Бондар // Слово і час. — 2017. — № 3. — С. 48-61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2017_3_7.
Вільна Я. В. Історико-літературний феномен критичної інтерпретації творчості Г. Квітки-Основ'яненка : моногр. / Я. В. Вільна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Альтерпрес, 2005. — 298 c.
Деледивка Н. Образ жінки в художній літературі : Інсценування творів українських письменників / Н. Деледивка // Українська мова і література в школі. — 2004. — № 6. — С. 67-77.
Касян А. І. Волосний писар ХIХ ст. у рецепції сучасників / А. І. Касян // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Іст. науки. — 2013. — № 9. — С. 72-76.
Кириченко Ю. С. Автор, оповідач, читач у структурі художньої прози Г. Квітки-Основ'яненка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ю. С. Кириченко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Харків, 2012. — 19 c.
Лімборський І. В. Творчість Григорія Квітки-Основ’яненка: генеза художньої свідомості, європейський контекст, поетика : моногр. / І. В. Лімборський. — Черкаси : Брама-Україна, 2007. — 108 c.
Медвідь Н. Вивчення комедій Г. Квітки-Основ’яненка та Ж.-Б. Мольєра : [конспект уроку] / Н. Медвідь // Зарубіжна література в школах України. — 2013. — № 7-8. — С. 71-73.
Медвідь Н. Вивчення комедій Г. Квітки-Основ’яненка та Ж.-Б. Мольєра : [літературні паралелі] / Н. Медвідь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2016. — № 3. — С. 13-15.
Шарова Т. М. Історія української літератури I пол. XIX ст. : навч. посіб. / Т. М. Шарова; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. — Харків : Майдан, 2014. — 269 c.
Яблонська О. Провінційний код драматургії Григорія Квітки-Основ’яненка [Електронний ресурс] / О. Яблонська //Філологічні науки. Літературознавство. — 2013. — № 28. — С. 163-169. — Режим доступу : https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/5771/1/32.pdf. — Дата звернення : 12.01.2022.

.: Раздел: Литература :: 11.01.2022 17.55.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.20324 seconds