Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44892
   


Автор запитання: Тіна із міста: Львів :: Запитання: 46194  
Тіна запитує:
Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, із пошуком літератури для курсової роботи на тему: "Відмінність умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого, від умисного вбивства та вбивства через необережність" Щиро дякую за відповідь!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тіно! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://lexinform.com.ua/sudova-praktyka/umysne-vbyvstvo-slid-vidriznyaty-vid-zapodiyannya-umysnogo-tyazhkogo-tilesnogo-ushkodzhennya-za-spryamovanistyu-umyslu/#:~:text=Визначальним при цьому є спрямованість,винного до таких наслідків характеризується
https://sud.ua/ru/news/publication/199429-chim-vidriznyayetsya-umisne-vbivstvo-vid-umisnogo-tyazhkogo-tilesnogo-ushkodzhennya-yake-sprichinilo-smert-poterpilogo
https://sud.ua/ru/news/publication/199429-chim-vidriznyayetsya-umisne-vbivstvo-vid-umisnogo-tyazhkogo-tilesnogo-ushkodzhennya-yake-sprichinilo-smert-poterpilogo
https://sud.ua/ru/news/publication/199429-chim-vidriznyayetsya-umisne-vbivstvo-vid-umisnogo-tyazhkogo-tilesnogo-ushkodzhennya-yake-sprichinilo-smert-poterpilogo
http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/1-2019/jarmush.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/law/41dec2019/44.pdf
https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/naukova diyalnist/dorobok_zdobuvachiv/luckiy_d.pdf
https://i-rc.org.ua/index.php/pravo/141-levchuk-e-m-poniattya-umisnogo-vbivstva
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/4/57.pdf
https://studfile.net/preview/9175650/page:23/

– Гриневич В. Практичні аспекти відмежування тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок якого сталася смерть, від вбивства через необережність / В.Гриневич // Юридичний журнал. – 2005. – № 3. – С. 88-89.
– Луцький Т. М. Аналіз статей Особливої частини Кримінального кодексу України, в яких заподіяння смерті особі через необережність, є ознакою основного складу злочину, а також проблеми їх диференціації / Т.М.Луцький // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – № 4. – 2018. – С. 281-293.
– Луцький Т. М. Проблематика нормативного визначення поняття “Вбивство через необережність” / Т.М.Луцький // Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 9 листоп. 2018 р.) / упор. О. В. Авраменко, С. С. Гнатюк, І. В. Красницький, С. І. Мельник. – Львів, 2018. – С. 123-125.
– Луцький Т. М. Щодо проблем кримінально-правової кваліфікації вбивства через необережність та умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (на прикладі судової практики за 2019 рік) / Т.М.Луцький // Інформаційний бюлетень з проблем діяльності підрозділів Національної поліції / гол. ред. О. М. Балинська. – Львів, 2020. – С. 44-52.
– Багіров С. Р. Причинний зв’язок у злочинах, що вчиняються через необережність: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького / С.Р.Багіров. – Київ, 2005. – 222 с.
– Багіров С. Р. Суспільна небезпека необережного злочину, що вчиняється кількома суб’єктами / С.Р.Багіров // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. – № 3. – С. 140-144.
– Брич Л. П. Розмежування складів злочинів, спільною ознакою яких є суспільно небезпечні наслідки у вигляді смерті людини / Л.П.Брич // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць. Серія “Юридична”. – 2008. Вип. 46. – С. 178-192.
– Брич Л. П. Теорія розмежування складів злочинів : монографія / Л.П.Брич. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 712 с.
– Гороховська О. В. Вбивство через необережність: проблеми кримінальної відповідальності : монографія / О.В.Гороховська. – Київ : Паливода А. В., 2007. – 180 с.
– Гороховська О. В. Кримінальна відповідальність за вбивство через необережність: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.В.Гороховська. – Київ, 2003. – 18 с.
– Зінченко І. О. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи : навч. посіб. / І.О.Зінченко, О.О.Володіна. – Харків : Право, 2019. – 248 с.
– Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів / М.Й.Коржанський. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 416 с.
– Короленко М. П. Кваліфікація умисних вбивств за обтяжуючих обставин : монографія / М.П.Короленко. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – 172 с.
– Мамчур В. Проблема визначення поняття вбивства в кримінальному праві України / В.Мамчур // Право України. – 1999. – № 3. – С. 71-73.
– Марітчак Т. М. Помилки у кваліфікації злочинів : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Т.М.Марітчак ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – 237 с.
– Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації / В.О.Навроцький. – Київ : Атіка, 1999. – 464 с.
– Нежурбіда С. І. Злочинна необережність: концепції, механізм і шляхи протидії : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / С.І.Нежурбіда. – Київ, 2001. – 20 с.
– Новохацька Д. В. Покарання та його призначення за злочини, що вчиняються через необережність : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Д.В.Новохацька. – Харків, 2018. – 284 с.
– Основи кваліфікації злочинів : навч. посіб. / М. І. Панов, І. О. Зінченко, О. О. Володіна та ін. ; за заг. ред. М. І. Панова. – Харків : Право, 2019. – 378 с.
– Керімов А.З. Відмежування вбивства з особливою жорстокістю від суміжних складів злочинів / А.З.Керімов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4.
– Русакова І. Ю. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України): проблеми визначення форми вини / І. Ю. Русакова // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 12-13 жовт. 2017 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, Нац. акад. прокуратури України. – Харків, 2017. – С. 307-311.
– Гриневич В. Практичні аспекти відмежування тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок якого сталася смерть, від вбивства через необережність / В. Гриневич // Юридичний журнал. – 2005. – 3. – С. 88-89.
– Колодяжна Ю. В. Проблеми відмежування умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, від умисного вбивства / Ю. В. Колодяжна // Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. : 17 трав. 2013 р. / Харків. нац. ун-т внутріш. справ, Кримінол. асоц. України. - Харків, 2013. – С. 90-92.
– Бурдін В. Проблеми розмежування складу "вбивства через необережність" від складу "умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого" / Бурдін В. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIII звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Юрид. ф-т ; голов. ред. В. М. Бурдін. – Львів, 2017. – Ч. 2. – С. 118-121.
– Давидович І. І. Кваліфікація випадків умисного спричинення смерті людини при вчиненні складених насильницьких злочинів: теоретичні та правозастосовчі підходи / І. І. Давидович, К. П. Задоя // Адвокат. – 2012. – № 12. – С. 15-19.
– Столяр Т. До питання удосконалення правового становища суб'єкта умисного вбивства та умисного тяжкого тілесного ушкодження у разі перевищення меж необхідної оборони / Т.Столяр // Публічне право. – 2017. – № 3. – С. 128-136.
– Русакова І.Ю. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст. 121 КК України): проблеми визначення форми вини/ І.Ю.Русакова // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ( Харків, 12-13 жовт. 2017 р. ). - С. 307-311.
– Улиганець В. Проблематика визначення умисного вбивства та тяжких тілесних ушкоджень, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання / В.Улиганець // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 11-13 жовт. 2013 р.). – С. 218-220.

.: Розділ: Держава і право :: 17.01.2022 10.14.02 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.212334 seconds