Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44905
   


Автор запитання: Костя із міста: Канів :: Запитання: 46216  
Костя запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу про сучасну фольк музику. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Костя! Перегляньте наступну літературу:
Тормахова В. М. Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і синтез : автореф. дис. … канд. мист.: спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво» / В. М. Тормахова ; Нац. муз. академія України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2007. – 19 с.
Українська музична культура: від джерел до сьогодення : навч. моногр. / О. В. Сердюк, О. В. Уманець, Т. О. Слюсаренко. - Харкыв : Основа, 2002. - 400 с.
Барановська М. С. Естрадно-вокальна музика в Україні кінця ХХ–початку ХХІ ст.: тенденції розвитку [Електронний ресурс] / М. С. Барановська // Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство. - 2013. - Вип. 28. - С. 5-11. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vknukim_myst_2013_28_3.pdf.
Роман Н. М. Інтеграція народної музики в сучасну музичну культуру [Електронний ресурс] / Н. М. Роман // Традиційна культура в умовах глобалізації: народна музика та декоративне мистецтво в світовому цивілізаційному просторі : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 22–23 серп. 2014 р. – Харків : Стеценко І.І., 2014. – С. 244–246.
Тринько О. Українська фолктроніка: синтез фольклору та поп-музики [Електронний ресурс] / О. Тринько // Актуальнi питання гуманiтарних наук. - 2021. - Вип 36, т. 3. - С. 43-46. - Режим доступу: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/36_2021/part_3/36-3_2021.pdf#page=43.
Фолк-напрями в сучасній українській музиці [Електронний ресурс] // Народна освіта : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://narodna-osvita.com.ua/6603-folk-napryami-v-suchasny-ukrayinsky-muzic.html. - Назва з екрана.
Цюряк І. О. Популяризація жанру народної пісні у сучасному направленні симфо-рок [Електронний ресурс] / І. О. Цюряк, Н. С. Борисенко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - 2021. - Вип. 197. - С. 181-184. - Режим доступу: https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/949/880.

.: Розділ: Музика :: 26.01.2022 14.40.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.212573 seconds