Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44705
   


Автор запитання: Олена із міста: Львів :: Запитання: 46272  
Олена запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсовоъ роботи на тему: "Управлінський персонал в організації".
Наша відповідь:
Акименко Н. В. Системна мотивація управлінського персоналу підприємства [Електронний ресурс] / Н. В. Акименко, Н. С. Мамонтенко // Бізнес Інформ. — 2019. — № 1. — С. 364-370. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_1_54
Александрова Р. А. Формування ефективного механізму мотивування праці управлінського персоналу організації [Електронний ресурс] / Р. А. Александрова // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. — 2019. — Вип. 37. — С. 148-155. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2019_37_22
Байрачна О. К. Інструментарій функціональної підготовки управлінського персоналу в менеджменті організації [Електронний ресурс] / О. К. Байрачна // Актуальні проблеми інноваційної економіки. — 2020. — № 1. — С. 92-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apie_2020_1_18
Ємельянов О. Ю. Методологічні засади оцінювання потенціалу розвитку управлінського персоналу підприємств [Електронний ресурс] / О. Ю. Ємельянов // Modern economics. — 2020. — № 23. — С. 56-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2020_23_11
Згалат-Лозинська Л. О. Метод оцінки розвитку управлінського персоналу на вітчизняних підприємствах [Електронний ресурс] / Л. О. Згалат-Лозинська, Н. В. Головач // Інноваційна економіка. — 2018. — № 9-10. — С. 69-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2018_9-10_11
Згалат-Лозинська Л. О. Особливості процесу розвитку управлінського персоналу промислових підприємств [Електронний ресурс] / Л. О. Згалат-Лозинська // Наукові праці МАУП. Економічні науки. — 2018. — Вип. 2. — С. 56-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaupe_2018_2_9
Калюжна Н. Г. Підхід до оцінювання потенціалу управлінського персоналу як суб'єктивної складової потенціалу системи управління підприємством [Електронний ресурс] / Н. Г. Калюжна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. — 2015. — Вип. 10(2). — С. 95-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_10(2)__26
Мізіна О. В. Характеристика складових мотивації праці управлінського персоналу на підприємстві [Електронний ресурс] / О. В. Мізіна, О. В. Амельницька, А. В. Гвоздь. // Ефективна економіка. — 2018. — № 5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_5_25
Муромець Н. Є. Місце залучення управлінського персоналу в системі ефективного управління [Електронний ресурс] / Н. Є. Муромець, А. О. Саєнко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. — 2017. — № 4. — С. 41-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2017_4_9
Осташова В. О. Стан та перспективи розвитку самоменеджменту управлінського персоналу підприємства [Електронний ресурс] / В. О. Осташова, А. С. Бражник, Ю. А. Сліпокінь // Економічний форум. — 2018. — № 1. — С. 199-205. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2018_1_33
Павловські Г. Діагностика ефективності нормування праці управлінського персоналу на підприємстві [Електронний ресурс] / Г. Павловські // Бізнес Інформ. — 2017. — № 2. — С. 331-337. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_2_50
Чавичалов І. І. Класифікація управлінського персоналу промислового підприємства [Електронний ресурс] / І. І. Чавичалов // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2017. — Вип. 6(2). — С. 32-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2017_6(2)__9
Чавичалов І. І. Методи оцінки ефективності управлінського персоналу підприємства [Електронний ресурс] / І. І. Чавичалов // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 1. — С. 41-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2018_1_9
Чавичалов І. І. Методичні підходи до оцінки управлінського персоналу промислового підприємства [Електронний ресурс] / І. І. Чавичалов // Проблеми системного підходу в економіці. — 2018. — Вип. 1. — С. 117-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2018_1_21
Чавичалов І. І. Розвиток управлінського персоналу підприємства: проблеми визначення [Електронний ресурс] / І. І. Чавичалов // Економіка та держава. — 2018. — № 1. — С. 97-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2018_1_21
Шило Л. А. Аналіз та оцінка ефективності діяльності управлінського персоналу підприємства [Електронний ресурс] / Л. А. Шило, Н. Ю. Пікуліна, Х. Ю. Кіржа // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Проблеми економіки транспорту. — 2017. — Вип. 14. — С. 97-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnuzt_pet_2017_14_13

.: Розділ: Інше :: 14.02.2022 10.09.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.208727 seconds