Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44535
   


Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 46296  
Олена запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про творчість Гната Михайличенка. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Винник-Остапишин В. Р. Формування ідей модерністичного символізму у творчості Гната Михайличенка / В. Р. Винник-Остапишин // Вісн. Черкас. ун-ту. Cер. Філос. науки. — 2009. — Вип. 170. — С. 90-98.
Гладка І. С. Модернізація української повісті (на прикладі «Історії одного замаху» Гната Михайличенка) [Електронний ресурс] / І. С. Гладка // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). — 2012. — Вип. 13. — С. 64–71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tkht_2012_13_11.
Гладка І. С. Стильові домінанти творчості Гната Михайличенка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / І. С. Гладка; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. — Одеса, 2011. — 16 c.
Ковалів Ю. І. Валер’ян Поліщук. Гнат Михайличенко. Володимир Свідзінський [Електронний ресурс] / Ю. І. Ковалів // Слово і час. — 2018. — № 10. — С. 86-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2018_10_12.
Ковалів Ю. Гнат Михайличенко : літературні силуети / Ю. Ковалів // Слово і час. — 2018. — № 10. — С. 92-99.
Марчак Т. А. Концептосфера творчого світу «перших хоробрих» (Василь Чумак, Василь Еллан-Блакитний, Гнат Михайличенко, Андрій Заливчий) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Т. А. Марчак ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2016. — 20 с.
Муравецька Я. Декодування «Блакитного роману» Гната Михайличенка через призму деперсоналізації [Електронний ресурс] / Я. Муравецька // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2015. — Вип. 18-20. — С. 402-409. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2015_18-20_43.
Приходько І. Знищені українські таланти : до 100-річчя загибелі Гната Михайличенка та Василя Чумака / І. Приходько // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2019. — № 31-33. — С. 72-81.
Тріфонова Ю. Природа та розвиток ритмічної парадигми (на матеріалі «Блакитного роману» Гната Михайличенка) [Електронний ресурс] / Ю. Тріфонова // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2012. — Вип. 56(2). — С. 217-222. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2012_56(2)__29.
Цибаньова-Стеценко О. Промінь забутої слави. Гнат Михайличенко / О. Цибаньова-Стеценко. — Київ : Київський міжнародний ун-т, 2004. — Ч. 1 2004. — 342 с. : іл.
Цибаньова-Стеценко О. Промінь забутої слави (Гнат Михайличенко) / О. Цибаньова-Стеценко. — Київ : Київський міжнародний ун-т, 2004. — Ч. 2 2006. — 299 с. : іл.
Яремкович М. А. Проза Гната Михайличенка (особливості проблематики та поетики) : Автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / М. А. Яремкович; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2004. — 16 c.

.: Розділ: Література :: 23.02.2022 14.06.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.202443 seconds