Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 33 .:. Вопросов в базе: 45789
   


Автор вопроса: Андріана из города: Львів :: Вопрос: 46318  
Андріана спрашивает:
Добрий день, цікавить*Сучасний український конституціоналізм*
Наш ответ:
Бєлов Д. М. Вдосконалення сучасного конституціоналізму шляхом перетворення конституції: окремі термінологічні питання [Електронний ресурс] / Д. М. Бєлов, С. С. Тишков, І. В. Грищенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2015. - Вип. 31(1). - С. 71-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_31(1)__19
Бєлов Д. М. Український конституціоналізм: історичні засади [Електронний ресурс] / Д. М. Бєлов, Я. В. Якимович // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: : Право. - 2014. - Вип. 25. - С. 38-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_25_10
Головко С. Г.Історико-правові витоки сучасного українського конституціоналізму [Електронний ресурс] / С. Г. Головко, І. П. Варава // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2021. - № 3. - С. 45-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2021_3_7
Забокрицький І. І. Поділ влади як елемент сучасного конституціоналізму: український та зарубіжний досвід у контексті моделей організації влади [Електронний ресурс] / І. І. Забокрицький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. - 2016. - № 837. - С. 122-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_837_21
Забокрицький І. І. Принцип верховенства права в Європейському Союзі як ознака транс-націоналізації сучасного конституціоналізму [Електронний ресурс] / І. І. Забокрицький // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2019. - Вип. 55(1). - С. 23-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2019_55(1)__7
Ковальчук В. Зародження і розвиток ідей українського конституціоналізму (XVIII – 30-ті р. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / В. Ковальчук, С. Білостоцький // Історико-правовий часопис. - 2018. - № 2. - С. 8–15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2018_2_4
Колодій І. М. Історія українського конституціоналізму: генеза та сучасний погляд [Електронний ресурс] / І. М. Колодій, О. П. Колодій // Часопис Київського університету права. - 2016. - № 3. - С. 91-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2016_3_23
Колос М. І. Український конституціоналізм: матеріалізація через ідеї та дії Л. Юзькова [Електронний ресурс] / М. І. Колос // Вісник Конституційного Суду України. - 2018. - № 1. - С. 154-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vksu_2018_1_19
Максакова Р. М. Становлення українського конституціоналізму: витоки, основні етапи, фактори впливу на процеси розбудови державності України [Електронний ресурс] / Р. М. Максакова // Право та державне управління. - 2015. - № 3. - С. 18-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptdu_2015_3_6
Словська І. Є. Український конституціоналізм: сутнісна та структурна характеристика [Електронний ресурс] / І. Є. Словська // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". - 2014. - Т. 14. - С. 164-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nponyua_2014_14_18
Словська І. Зародження ідей українського конституціоналізму (початок ХVІІІ ст. – середина ХІХ ст.) як історична передумова ухвалення й дії сучасного Основного Закону [Електронний ресурс] / І. Словська // Юридичний вісник. - 2016. - № 2. - С. 191-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2016_2_32
Тертишник В. М. Конституційна реформа: пошук нової парадигми українського конституціоналізму [Електронний ресурс] / В. М. Тертишник // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2015. - Вип. 6. - С. 52-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2015_6_9
Томенко М. В. З історії українського конституціоналізму (1990-2004 рр. ): досвід, який потрібно врахувати [Електронний ресурс] / М. В. Томенко // Грані. - 2015. - № 12(1). - С. 42-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_12(1)__9

.: Раздел: Прочее :: 2.04.2022 16.41.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.249476 seconds