Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Олена із міста: Львів :: Запитання: 46320  
Олена запитує:
Добрий день.Допоможіть знайти літературу до реферату на тему: "Філософія і практика управління людськими ресурсами на основі компетенцій."Дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Радимо Вам скористатися наступними посиланнями: – https://pidru4niki.com/16280414/menedzhment/filosofiya_upravlinnya_lyudskimi_resursami_nova_galuz_doslidzhennya
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2279/1/Стратегічне управління людськими ресурсами.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/petrova_0003.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/uprav_l_resurs.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19480/1/tekhnolohii_upravlinnia_personalom.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=935
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/10085/1/3_опорний конспект лекцій.pdf
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7664/1/Stratehichne upravlinnia liudskymy resursamy.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/visnyk_51_101.pdf
http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/19_1_2018ua/11.pdf
https://eu4pfm.com.ua/interviews/upravlinnya-personalom-na-osnove-kompetencuy/?lang=uk
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/522/1/19.pdf
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/01/48-5.pdf
http://economy.kpi.ua/files/files/24_kpi_2010_7.pdf
http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/ddma/2010-4-21/article/10SNAHRO.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/194126-Текст статті-432319-1-10-20200204.pdf

– Петюх В. М. Характеристика та ранги компетенцій з управління командами / В.М.Петюх, К.О.Чакалова // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 2014. – № 1. С. – 28-33.
– Кредісов А. Стратегічний менеджмент на початку XXI ст.: зміна парадигми / А. Кредісов, Б. Літовченко // Економіка України. - 2011. - № 2. - С. 28-37.
– Сергієнко Т. І. Управління людськими ресурсами на підприємстві в системі сучасного менеджменту / Т. І. Сергієнко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Запорізька держ. інжен. акад. - Запоріжжя, 2012. - Вип. 51. - С. 102-108.
– Авєріна О. І. Філософія управління людськими ресурсами: до визначення концептуально-методологічних засад / О. І. Авєріна // Нова парадигма. Філософія. Політологія. Соціологія : [журнал наук. праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Творче об-ня "Нова парадигма". - Київ, 2013. - Вип. 115. - С. 3-11.
– Пашко Л. А. Управління людськими ресурсами як виклик сучасності / Л. А. Пашко // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. - Київ, 2011. - № 1 (57)'2011. - С. 81-87.
– Пашко Л. Удосконалення системи управління людськими ресурсами у сфері державного управління як основа їх ефективного оцінювання / Л. Пашко // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2005. - № 4. - С. 134-138.
– Мотренко Т. В. Філософські та психологічні проблеми розвитку людського потенціалу в глобальному позиціонуванні України / Т. В. Мотренко // Педагогічна і психологічна науки в Україні : Збірник наукових праць: в 5 т. / Нац. акад. пед. наук України. - Київ, 2012. - Т. 2 : Психологія, вікова фізіологія та дефектологія. - С. 187-199.
– Шавкун І. Г. Уміння управляти людськими ресурсами як задача менеджмент-освіти / І. Г. Шавкун // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2005. - Вип. 21. - С. 125-130.
– Кірєєва О. Управління людськими ресурсами - стратегічний напрямок державного управління / О. Кірєєва // Актуальні проблеми державного управління. Вип. 2 (12). - Д. : ДРІДУ УАДУ / голов. ред. С.М Серьогін, 2003. - С. 124-136.
– Нижник Н. Наукові підходи до управління людськими ресурсами: історичний екскурс / Н. Нижник, Л. Пашко // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2004. - № 2. - С. 28-34.
– Книш П. Сучасні концептуальні підходи до управління людськими ресурсами / П. Книш // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. управ. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управ. - Дніпропетровськ, 2013. - Вип. 3(22). - С. 234-244.
– Куйбіда В. Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу / В. Куйбіда, О. Петроє, Л. Федулова // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. - 2019. - № 1. - С. 118-133.

.: Розділ: Інше :: 4.04.2022 13.58.11 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.244163 seconds