Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Олена із міста: Львів :: Запитання: 46328  
Олена запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсовоъ роботи на тему: "Особливості мотивації управлінського персоналу". Дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://blog.agrokebety.com/motyvatsiya-personalu-yak-instrument-upravlinnya-yakistyu-pratsi
https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok19/thesis02-10.html
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4758/1/Cистема мотивації персоналу в управлінні за цілями як основа розвитку підприємства.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/339162122.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Дайджест/Стара Синява/7746-Текст статті-15561-1-10-20200130.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8103
https://cyberleninka.ru/article/n/sistemna-motivatsiya-upravlinskogo-personalu-pidpriemstva/viewer
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_6_2/217-220.pdf
http://www.rusnauka.com/2_ANR_2010/Economics/6_56683.doc.htm
http://confcontact.com/2014_04_25_ekonomika_i_menedgment/tom1/31_Lyznyova.htm
https://economics.net.ua/files/science/oblik/2015/79.pdf
http://economyandsociety.in.ua/journals/17_ukr/55.pdf
– Бала В.В. Процес мотивації персоналу підприємства та його складові / В.В. Бала, А.Г. Мацак // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 3(3). – С. 46-50.
– Долішній І.М. Мотивація персоналу як об’єкт управління на підприємстві / І.М. Долішній, А.В. Колодійчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Вип. 20.5. – С. 211-216.
– Колот А.М. Мотивація персоналу : підруч. / А.М. Колот. – Київ : КНЕУ, 2017. – 337 с.
– Маринич І.А. Мотивація як фактор підвищення ефективності праці працівників / І.А. Маринич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – № 15.5. – С. 376-380.
– Мотивація праці персоналу сучасних організацій (організаційно-управлінський аспект) : [монографія] / П.З. Капустянський. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2017. – 155 с.
– Кравченко В.О. Соціально-економічна модель механізму мотивації праці управлінців підприємств / В. О. Кравченко, І. Ф.Кошелупов. – Одеса, 2008. – С. 124-131.
– Поліщук Д.І Мотивація як чинник підвищення продуктивності на підприємстві / Д.І. Поліщук, Я.Д.Кочмарик // Науковий вісник НЛТУ України – 2011. ? № 21.8. – С.209-213.
– Самойленко А.А. Особливості застосування KPI в системі мотивації персоналу на підприємстві / А.А. Самойленко // Ефективна економіка. - 2014. - № 5.
– Власенко О.С. Мотивація персоналу в умовах кризи / О.С.Власенко, Ю.В.Чарикова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 17. – С. 224-229.
– Чернишова А.В. Мотивація та стимулювання праці в системі управління персоналом підприємства / А.В.Чернишова // Молодий вчений. – 2016. – № 6 (33). – С. 141-145.
– Мельник А.О. Аналіз сучасних мотиваційних підходів до управління персоналом /А.О.Мельник, Л.С.Мельник // Бізнес-навігатор. – 2018. – Вип. 4. – С. 94-98.
– Музиченко-Козловський А.В. Основні елементи механізму мотивування працівників / А.В.Музиченко-Козловський, А.В.Колодійчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21 (6). – С. 361-367.
– Макогон Ю.В. Мотивація як фактор ефективного управління персоналом підприємства: теоретико-методологічні аспекти / Ю.В.Макогон, М.А.Капранов // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2017. – Вип. 16. – С. 334-341.
– Бірдус А.В. Організаційно-психологічні аспекти управління персоналом / А.В.Бірдус // Агросвіт. – 2015. – № 22. – С. 50-53.
– Чернишова Л.І. Управління персоналом : навч. посіб. / Л.І.Чернишова, О.М.Лук’янчук. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 116 с.
– Письменна М.С. Системний підхід до мотивації управлінського персоналу / М.С.Письменна // Наковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.9. – С. 375-383.
– Гривківська О.В. Проблеми мотивації праці управлінського персоналу / О.В.Гривківська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9.
– Дороніна М. С. Протиріччя в мотивації управлінського персоналу / М. С. Дороніна, Т. С. Черкашина // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. ? 2013. ? № 1(21). ? С. 4-15.
– Іляш О. І. Посилення мотивації праці в системі управління трудовим потенціалом підприємства / О. І. Іляш, М. В. Капериз // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.2. – С. 167-171.
– Механізм мотивації управлінського персоналу : монографія / М. С. Дороніна, Л. О. Сасіна, В. М. Лугова, Г. О. Надьон ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2010. – 240 с
– Волкова В.В. Система мотивації персоналу як основа успішного управління персоналом / В.В. Волкова // Управління розвитком. – 2014. – № 15. – С. 101-103.
– Клименко М.П. Мотивація управлінського персоналу в реалізації загальної стратегії підприємства / М.П.Клименко, О.О.Філатова // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5. – С. 81-85.
– Співак В.В. Мотивація як засіб ефективного менеджменту персоналу підприємств. Вісник Хмельницького національного університету / В.В.Мпівак // Економічні науки. – 2010. – № 6. – Т. 2. – С. 178?181.

.: Розділ: Інше :: 8.04.2022 15.05.14 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.241967 seconds