Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46333  
Катя запитує:
Допоможіть знайти літературу на тему: МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРУ. Дякую!
Наша відповідь:
Ґендерні дослідження : прикладні аспекти : монографія [Електронний ресурс]
/ [В.П.Кравець, Т.В.Говорун, О.М.Кікінежді та ін.] ; за наук. ред. В.П.Кравця. – Тернопіль : Навчальнакнига–Богдан, 2013. – 448с. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/6622/1/Монографія_1З_zbor_18.51.58.pdf

Гербут Н. А. Теоретико-методологічні засади гендерних досліджень [Електронний ресурс] / Н. А. Гербут // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. - 2012. - Вип. 1. - С. 344-361. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2012_1_31

Камбалова Т. С. Дослідження гендерних особливостей формування життєвих сценаріїв особистості в юнацькому віці [Електронний ресурс] / Т. С. Камбалова // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2013. - № 1. - С. 129-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2013_1_20

Костіна Т. Аналіз стандартизованого психодіагностичного інструментарію у сфері гендерних досліджень [Електронний ресурс] / Т. Костіна // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. - 2020. - Вип. 9. - С. 81-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2020_9_9

Троценко Л. О. Психологічні чинники та механізми дослідження гендерних особливостей підлітків щодо їх уявлень про щастя [Електронний ресурс] / Л. О. Троценко, Т. В. Комар // Молодий вчений. - 2021. - № 1(1). - С. 33-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2021_1(1)__9

Туриніна О. Л. Методологія та методи психологічного дослідження: навч.- метод. посіб. [Електронний ресурс] / О. Л. Туриніна. — Київ : ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. — 206 с. — Режим доступу: https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/metod_psih_dosl.pdf

Шостак І. В. Використання гендерного аналізу в психологічних дослідженнях: вступ до розвитку проблеми [Електронний ресурс] / І. В. Шостак // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Психологія і педагогіка. - 2009. - Вип. 13. - С. 488-498. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2009_13_49

Щотка О. Гендерна психологія : навч. посіб. : курс лекцій та практикум / О. Щотка О. ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2019. — 358 с.

https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/gerbut_teoretyko.pdf

.: Розділ: Освіта :: 10.04.2022 14.44.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.258554 seconds