Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44547
   


Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 46360  
Марія запитує:
Доброго дня! Цікавлять критичні статті про роман "Московіада" Юрія Андруховича. Бажано в електронному вигляді. Дякую!
Наша відповідь:
Бойченко О. В. "Московіада” Юрія Андруховича як мономіфологічна меніппея [Електронний ресурс] / О. В. Бойченко // Питання літературознавства. - 2003. - Вип. 10. - С. 22-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2003_10_6

Гринюк І. Л. Прагматика синтаксису в оригіналі та перекладі роману "Московіада" Ю. Андруховича [Електронний ресурс] / І. Л. Гринюк // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. - 2018. - Т. 29(68), № 2. - С. 79-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2018_29(68)_2_17

Губа Р. С. Москва, як декорація вистави про падіння імперії (за романом Юрія Андруховича "Московіада”) [Електронний ресурс] / Р. С. Губа // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2013. - № 22(2). - С. 48-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_22(2)__10

Зеленко Л. П. Реалізація зв’язків заголовка з текстом у постмодерністському творі (на матеріалі романів Ю. Андруховича "Рекреації” та "Московіада”) [Електронний ресурс] / Л. П. Зеленко // Слов'янський збірник. - 2015. - Вип. 19. - С. 95-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/slzb_2015_19_13

Нечипоренко М. Ю. Іронічна модальність української модифікації літературного Постмодерну як перекладознавча проблема (на матеріалі роману Ю. Андруховича "Московіада" та його перекладів англійською та польською мовами) [Електронний ресурс] / М. Ю. Нечипоренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов. - 2014. - Вип. 11. - С. 136-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_9_2014_11_25

Нечипоренко М. Ю. Функціональне навантаження діалектизмів у текстах Ю. Андруховича як джерело перекладацьких труднощів (на матеріалі перекладів "Рекреацій", "Московіади" та "Перверзії" англійською та польською мовами) [Електронний ресурс] / М. Ю. Нечипоренко // Мова і культура. - 2011. - Вип. 14, т. 4. - С. 431-438. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2011_14_4_70

Перинець К. Ю. Художня природа московського простору в романі Ю. Андруховича "Московіада" [Електронний ресурс] / К. Ю. Перинець // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2012. - Вип. 30. - С. 234-238. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2012_30_59

Пройдаков А. І. Складові урбаністичного тексту у романі "Московіада" Юрія Андруховича [Електронний ресурс] / А. І. Пройдаков // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2013. - Вип. 33. - С. 255-258. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2013_33_66

Пухонська О. Блазень супроти травми: деколонізаційні маркери свідомості в "Московіаді” Юрія Андруховича [Електронний ресурс] / О. Пухонська // Сучасні літературознавчі студії. - 2017. - Вип. 14. - С. 382-391. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sls_2017_14_36

Сморжевська О. О. Постмодерна проза як історичне джерело (на прикладі "армійських оповідань" Юрія Андруховича та його романів "Рекреації", "Московіада" і "Таємниця") [Електронний ресурс] / О. О. Сморжевська // Гілея: науковий вісник. - 2016. - Вип. 112. - С. 77-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_112_18

Ткачівська М. Р. Реалізація категорії інтертекстуальності в постмодерному творі та способи її перекладу (на матеріалі німецькомовного перекладу роману Ю. Андруховича "Московіада") [Електронний ресурс] / М. Р. Ткачівська, О. В. Тихоновська // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2010. - Вип. 14. - С. 251-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2010_14_41

Черниш А. Є. Дискурс національної ідентичності у творах Ю. Андруховича (за романами "Рекреації", "Московіада", "Перверзія") [Електронний ресурс] / А. Є. Черниш // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. - 2015. - № 2. - С. 304-308. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2015_2_65

.: Розділ: Література :: 27.04.2022 13.03.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.237995 seconds