Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44549
   


Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46370  
Катя запитує:
Допоможіть знайти літературу на тему: ВСТУП ДО ГЕНДЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. Дякую!
Наша відповідь:
Говорун Т. Гендерна психологія та педагогіка : навч. прогр. з інтегр. курсу для вчителів та студ. вищих навч. закл. зі спец. "Психологія", "Соціальна педагогіка", "Соціальна робота" / Т. Говорун ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. Центр гендерних студій. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2004. — 56 с.
Заграй Л.Теорії гендеру: гендерні дослідження у психології : навч. посіб. / Л. Заграй ; [літ. ред. І. О. Бабій] ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ : Петраш К. Т. [вид.], 2019. — 263 с.
Кравець В. Педагогіка та психологія: гендерний аспект : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / В. Кравець, О. Кікінежді. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2004. — 122 с. — (Серія "Гендерна психологія").
Літвінова О. Гендерна психологія : навч. посіб. / О. Літвінова ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. — Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. — 235 с.
Основи вікової та гендерної психології : навч. посіб. / [Т. В. Петровська та ін.] ; за заг. ред. Т. В. Петровської ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ : Позднишев [вид.], 2021. — 190 с.
Ткалич М.Гендерна психологія : навч. посіб. / М. Ткалич. — 2-ге вид., випр., допов. — Київ : Академвидав, 2016. — 253 с. — (Alma Mater ).
Шостак І.В. Використання гендерного аналізу в психологічних дослідженнях: вступ до розгляду проблеми / І. Шостак // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. – 2009. — Вип. 13. – С. 488-498. — Режим доступу: https://eprints.oa.edu.ua/1049/1/vykorystannja.pdf

.: Розділ: Освіта :: 3.05.2022 17.38.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.397908 seconds