Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44547
   


Автор запитання: Альона із міста: Кропивницький :: Запитання: 46418  
Альона запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти матеріал і аналіз твору "Роксоляна" Леоніда Мосендза. Дякую за відповідь!
Наша відповідь:
Доброго дня, Альоно! Радимо Вам опрацювати наступні посилання: – https://knowledge.allbest.ru/literature/3c0a65635a3bd79a4d43b89421206d36_0.html
http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/NaByToViCH 6.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/118072-Текст статті-250252-1-10-20171209.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/341-Текст статті-1165-1-10-20190331.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Radziievskyi_Volodymyr/Mala_proza_Leonida_Mosendza_ta_dyskurs_visnykivskoho_neoromantyzmu.pdf
https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/syn opsis/article/view/341/300

– Лаврусенко М.І. Проблема духовного стоїцизму в новелі Леоніда Мосендза “Роксоляна” / М.І.Лаврусенко // Молодий вчений. – 2017. – №1. – С.288-291.
– Слабошпицький М. Ідеаліст: Леонід Мосендз / М. Слабошпицький // Слабошпицький М. Ф. 25 поетів української діаспори / М. Ф. Слабошпицкий. - Київ, 2006. - С. 124-147.
– Набитович І. Леонід Мосендз - лицар святого Грааля: Творчість письменника в контексті європейської літератури / І. Набитович ; Вступ. ст. М. Шалата. – Дрогобич : Відродження, 2001. - 222 с.
– Набитович І.Й. Творчість Леоніда Мосендза. Особливості художнього світовідображення : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І.Й.Набитович ; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич, 1999. - 203 л.
– Набитович І.Й. Творчість Леоніда Мосендза. Особливості художнього світовідображення : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І.Й.Набитович ; Прикарпатський держ. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Фраківськ, 1999. - 16 с.
– Мариненко Ю. Проза Леоніда Мосендза в контексті доби / Ю. Мариненко / XX століття: від модерності до традицій : зб. наук. праць. – Вип. 1. Естетика і поетика творчості Леоніда Мосендза / Ред. колегія: І. Руснак та ін. – Вінниця, 2010. – С. 207-215.
– Радзієвський В.А. Мала проза Леоніда Мосендза і дискурс вісниківського неоромантизму : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Радзієвський Володимир Анатолійович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2019. - 19 с.
– Радзієвський В. Людинознавчий аспект новелістики Леоніда Мосендза / В. Радзієвський // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : наук. збірник / Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Наук.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. - Дрогобич 2012. - Вип. 2. - С. 155-165.
– Завальнюк К. В. Леонід Мосендз у документах епохи / К. В. Завальнюк, О. М. Кравчук, Ю. В. Легун ; Держ. арх. Вінниц. обл., Краєзн. т-во "Поділля", Іст. клуб "Холодний Яр". - Вінниця : Видавництво-друкарня Діло, 2013. - 271 с. : іл.
– Радзієвський В. Сенси кордонів у новелістиці Леоніда Мосендза / В.Радзієвський // Наукові праці. – 2017. – Т. 301. – Вип. 289. – 164 с.
– Радзієвський В. Авторські відступи як репрезентація авторської позиції в новелах Леоніда Мосендза / В.Радзієвський // Синопсис: текст, контекст, медіа. – 2019. – №1 (25). – С. 11-15.
– Радзієвський В. Жанрово-композиційна структура малої прози Леоніда Мосендза / В.Радзієвський // Творчість Юрія Клена і міжвоєнна доба в українській літературі : збірник наук. праць. Вип. 2. – Вінниця, 2012. – С. 209-230.
– Радзієвський В. Функціональні особливості термінологічних номінацій у новелістиці Леоніда Мосендза / В.Радзієвський // Актуальні проблеми літературознавчої термінології : наук. збірник / Відп. ред. Є.М. Васильєв. – Рівне, 2015. – С.143-46.
– Дерменджі О. Трансформації сюжетів та образів у художній літературі (на матеріалі творів про Роксолану) / О.Дерменджі : автореферат дис. ...кандидата філ. наук. На правах рукопису: 10. 01. 05 ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2005. – 14 с.
– Ткаченко Т. Актуалізація національних концептів у малій прозі Леоніда Мосендза / А.Ткаченко // Філологічний дискурс. – 2017. – Вип. 5. – С.146-154.
– ХХ століття: від модерності до традиції : [зб. наук. пр.]. Вип. 1. Естетика і поетика творчості Леоніда Мосендза / Ред. колегія: І. Є. Руснак, О. Баган, А. Гуляк та ін. –Вінниця : Планер, 2010. – 448 с.

.: Розділ: Література :: 18.05.2022 21.54.26 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.207731 seconds