Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45065
   


Автор запитання: Мирослава із міста: Львів :: Запитання: 46453  
Мирослава запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з матеріалами про Вищу освіту в Україні на початку ХХ століття. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Бенера В. Є. Становлення наукових шкіл у вищих закладах освіти: друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст. [Електронний ресурс] / В. Є. Бенера // Педагогічний дискурс. — 2013. — Вип. 14. — С. 58-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_14_13.
Бонь О. Викладачі та студенти Вищого інституту народної освіти в Києві початку 1920-х рр. у системі більшовицького ідеологічного контролю [Електронний ресурс] / О. Бонь // Київські історичні студії. — 2021. — № 2. — С. 30-35. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khs_2021_2_6.
Машкіна С. В. Педагогічна діяльність В. І. Вернадського у вищих закладах освіти (кінець XIX — початок XX століття): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / С. В. Машкіна ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2000. — 20 с.
Мельник О. В. Історіографія системи вищої жіночої освіти на Україні кінця XIX — початку XX ст.: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. В. Мельник // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2007. — Вип. 10. — С. 185-199. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2007_10_22.
Микитюк С. О. Організаційно-педагогічні умови викладання правових дисциплін у вищих навчальних закладах України (друга половина XIX — початок ХХ ст.): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / С. О. Микитюк ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Харків, 2007. — 22 с.
Орищенко І. О. Відображення проблем вищої освіти у рідкісних виданнях ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. О. Орищенко // Інноваційна педагогіка. — 2019. — Вип. 12(2). — С. 12-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2019_12(2)__4.
Паньок Т. В. Становлення вищої художньої освіти на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / Т. В. Паньок // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. — 2013. — Вип. 39(4). — С. 116-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_39(4)__19.
Приходько Г. І. Діяльність студентських спортивних гуртків і товариств вищих освітніх закладів України на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Г. І. Приходько // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. — 2012. — № 34-35. — С. 311-315. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2012_34-35_47.
Таранник А. Трансформаційні процеси в системі вищої освіти України в контексті рішень педагогічних з’їздів (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / А. Таранник // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2012. — № 42(2). — С. 321-325. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2012_42(2)__49.
Федосова І. В. Законодавче забезпечення та нормативна регламентація вищої інженерно-технічної освіти в Україні (початок – 30-ті роки XX століття) [Електронний ресурс] / І. В. Федосова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2013. — № 10(3). — С. 285-295. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_10(3)__39.
Чернявська С. М. Впровадження української мови в систему освіти 1923 - 1932 рр.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / С. М. Чернявська ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2003. — 20 с.

.: Розділ: Освіта :: 31.05.2022 15.57.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.210718 seconds