Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Катерина із міста: Миколаїв :: Запитання: 46463  
Катерина запитує:
Підкажіть, будь ласка, праці, які розглядають мовленнєвий етикет української мови (привітання, звертання, прощання і т.д.) маю написати огляд цих пряц у межах курсової роботи. Вдячна за допомогу!
Наша відповідь:
Богдан С. Мовний етикет українців : традиції і сучасність / С. Богдан ; Київ. міс. держ. адм.; Укр. наук.-вироб. центр. — Київ : Рідна мова, 1998. — 475 с.
Бондарчук К. С. Особливості писемної мовної комунікації засобами української мови (на прикладі офіційно-ділового, епістолярного та розмовно-побутового функційних стилів) [Електронний ресурс] / К. С. Бондарчук, О. А. Чумаченко // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. — 2021. — № 1. — С. 148–158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2021_1_17
Гаврилишин Т. В. Усне ділове мовлення як феномен культури та форма спілкування [Електронний ресурс] / Т. В. Гаврилишин // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. — 2010. — Вип. 17. — С. 79-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2010_17_12
Дмитрук Л. Особливості українського мовленнєвого етикету [Електронний ресурс] / Л. Дмитрук // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2016. — № 1. — С. 273-277. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2016_1_54
Зубков М. Норми та культура української мови за оновленим правописом : присвяч. 90-річчю ухвалення собор. (харків.) правопису : Ділове мовлення / М. Зубков ; в авт. ред. - 3-й допов. і змін. виданок. — Київ : Арій, 2020. — 607 с.
Канкаш Г. Д. Офційно-діловий стиль української мови [Електронний ресурс] / Г. Д. Канкаш // Соціально-гуманітарний вісник. — 2018. — Вип. 24. — С. 63-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2018_24_39
Кузенна Н. Етикетні формули вітання у сучасному спілкуванні: категорія ввічливості у міжкультурній комунікації [Електронний ресурс] / Н. Кузенна // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. - 2009. — Вип. 81(3). — С. 308-312. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2009_81(3)__75
Кучинська О. Форми ввічливості в діалектах української мови (на матеріалі діалектологічних словників) / О. Кучинська // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 5. — С. 34.
Моісєєва Ф. А. Мовний етикет у практиці переговорного процесу [Електронний ресурс] / Ф. А. Моісєєва, В. А. Усачов // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Сер. : Гуманітарні науки. — 2013. — Вип. 2. — С. 160-166. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnuetg_2013_2_20
Нелюба А. М. Антиюридичний словник: регламентація мовного етикету в законах [Електронний ресурс] / А. М. Нелюба // Держава і право. Серія : Юридичні науки. — 2016. — Вип. 71. — С. 71-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jurnaukdir_2015_71_8
Пристінська М. В. Український мовленнєвий етикет у сучасному суспільстві [Електронний ресурс] / М. В. Пристінська // Управління розвитком. — 2013. — № 15. — С. 23-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_15_13
Старунова А. Л. Культура української фахової мови. Види і жанри професійного спілкування [Електронний ресурс] / А. Л. Старунова // Література та культура Полісся. Серія : Філологічні науки. — 2018. — Вип. 93. — С. 118-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2018_93_14
Стахів М. Український комунікативний етикет : навч.-метод. посіб. / М. Стахів. — Київ : Знання, 2008. — 245 с.
Турчак О. М. Вокатив як елемент українського мовленнєвого етикету (особливості та тенденції в межах новітнього комунікативного дискурсу) [Електронний ресурс] / О. М. Турчак // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. — 2020. — № 2. — С. 237–245. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2020_2_27

.: Розділ: Мовознавство :: 2.06.2022 11.43.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.237028 seconds