Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44615
   


Автор запитання: Діана із міста: Кропивницький :: Запитання: 46480  
Діана запитує:
Добрий день. Потрібна література на тему:Роль міжнародних неурядових організацій. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вам опрацювати наступні джерела:
Балабін В. В. Міжнародні неурядові організації : навч. посіб. / В. В. Балабін, О. В. Плахотнік, О. О. Безносюк, В. І. Коряк, С. В. Лєнков, Л. В. Солодєєва; Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. — Київ : Інфодрук, 2008. — 118 c.
Балута І. В. Аналіз діяльності міжнародних неурядових організацій в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / І. В. Балута // Актуальні проблеми державного управління. — 2017. — № 1. — С. 106-112. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2017_1_18.
Горбатюк С. Є. Міжнародні неурядові організації як суб’єкти забезпечення соціогуманітарної безпеки [Електронний ресурс] / С. Є. Горбатюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. — 2017. — № 4. — С. 107-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2017_4_16.
Ільницька У. Особливості міжнародно-правової суб’єктності неурядових організацій / У. Ільницька // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. — 2012. — Вип. 24. — С. 84-90.
Ільницька У. Процес інституціоналізації неурядових міжнародних організацій у світовій політиці / У. Ільницька // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. — 2013. — Вип. 25. — С. 119-123
Кіян Л. Роль неурядових організацій в системі міжнародних відносин [Електронний ресурс] / Л. Кіян // Історико-політичні проблеми сучасного світу. — 2010. — Т. 21-22. — С. 241-244. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ippss_2010_21-22_50.
Кривонос Р. Рада Європи та міжнародні неурядові організації / Р. Кривонос // Людина і політика. — 1999. — № 6. — С. 21-24.
Курсоніс В. М. Неурядові організації та їх роль у глобалізованому світі / В. М. Курсоніс // Вісн. Маріуп. держ. ун-ту. Сер. Право. — 2014. — Вип. 7. — С. 224-236.
Матвєєва О. В. Віртуальні спільноти як неурядові актори світової політики : автореф. дис. канд. політ. наук : 23.00.04 / О. В. Матвєєва; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2015. — 20 c.
Монастирьова Є. Діяльність міжнародних неурядових організацій із протидії торгівлі людьми [Електронний ресурс] / Є. Монастирьова // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2018. — Вип. 16. — С. 167-173. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2018_16_26.
Сазонець І. Л. Роль неурядових організацій у системі регулювання міжнародних економічних відносин [Електронний ресурс] / І. Л. Сазонець, Н. А. Сіпайло // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. — 2016. — Вип. 3. — С. 166-172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2016_3_20.
Снігурська І. Г. Особливості правосуб’єктності міжнародних неурядових організацій / І. Г. Снігурська // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. — 2001. — Вип. 11. — С. 533-538.
Чернявська Л. Н. Суб’єктність міжнародних неурядових організацій у світовій політиці : автореф. дис... канд. політ. наук / Л. Н. Чернявська; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. — Київ, 2007. — 20 c.

.: Розділ: Держава і право :: 7.06.2022 18.02.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.217903 seconds