Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 44709
   


Автор вопроса: Саша из города: Львів :: Вопрос: 46495  
Саша спрашивает:
Військовий стан, порушення
Наш ответ:
Доброго дня, Олександре! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дебренюк А. П. Психологічна сумісність військових операторів радіалокаційних станцій під час виконання службових завдань в особливих умовах : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.09 / А. П. Дебренюк ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. — Київ, 2018. — 19 с. : табл.
Замотаєва Н. В. Розвиток культуротворчої компетентності викладачів гуманітарних дисциплін вищих військових навчальних закладів із використанням кейс-технології : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. В. Замотаєва ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл.
Індикатори стану внутрішнього контролю у військових частинах та рекомендації щодо порядку їх застосування : метод. рек. / М. О. Науменко, В. М. Черкашина, К. А. Фісун, В. М. Герасименко ; Нац. гвардія України, Нац. акад. Нац. гвардії України. — Харків : НАНГУ, 2021. — 120 с. : іл., табл.
Методологія комплексного використання військових і невійськових сил та засобів сектору безпеки і оборони для протидії сучасним загрозам воєнній безпеці України / [Богданович В. Ю., Романченко І. С., Свида І. Ю., Сиротенко А. М.] ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. — Львів : НАСВ, 2019. — 267 с. : іл., табл.
Предиткевич О. С. Формування готовності командирів військових підрозділів Збройних сил України до педагогічної фасилітації у системі післядипломної освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / О. С. Предиткевич ; М-во освіти і науки України, Хмельн. гуманітар.-пед. акад. — Хмельницький, 2018. — 19 с.
Розлуцький Н. В. Боротьба радянського режиму проти українського визвольного руху на території Станіславської області (1944–1956 рр.): військовий аспект : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Н. В. Розлуцький ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ ”Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника”. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с.
Романцов О. Становлення інституту військових губернаторів на теренах Правобережної України (кінець XVIII – перша третина XIX ст.) / О. Романцов ; [наук. ред.: О. П. Реєнт] ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ : Ін-т історії України НАН України, 2017. — 267 с.
Україна. Закони. Закон України ”Про військовий обов’язок і військову службу” ; Закон України ”Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” : станом на 22 берез. 2021 р. : відповідає офіц. тексту. — Офіц. вид. — Харків : Право, 2021. — 118 с.
Україна. Закони. Закон України ”Про військовий обов’язок і військову службу” ; Закон України ”Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” : станом на 24 квіт. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. — Офіц. вид. — Харків : Право, 2019. — 112 с.
Шкатула О. П. Методика використання курсантами вищих військових навчальних закладів інтернет-ресурсів у процесі навчання історії України : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / О. П. Шкатула ; НАПН України, Ін-т педагогіки. — Київ, 2018. — 20 с. : табл.
Юр’єв С. О. Методика розвитку рухових якостей курсантів військових закладів вищої освіти у процесі фізичного виховання : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / С. О. Юр’єв ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2020. — 20 с. : іл., табл.

.: Раздел: Государство и право :: 10.06.2022 23.44.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.217694 seconds