Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45380
   


Автор запитання: Марк із міста: Київ :: Запитання: 46513  
Марк запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про міжнародну екологічну освіту. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Барабаш О. Міжнародне співробітництво у становленні і розвитку екологічної освіти [Електронний ресурс] / О. Барабаш // Людинознавчі студії. Серія : Педагогіка. — 2017. — Вип. 5. — С. 12–20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2017_5_4.
Демешкант Н. А. Стратегічні напрями розвитку екологічної освіти у міжнародному просторі [Електронний ресурс] / Н. А. Демешкант, В. В. Пабат // Освітологічний дискурс. — 2016. — № 1. — С. 54-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2016_1_8.
Некос А. Українська географічна та екологічна освіта в міжнародній кооперації: вітчизняний внесок у формування фахівця нового рівня / А. Некос // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. — 2013. — № 6. — С. 196-200.
Онопрієнко В. Екологічна освіта як предмет міжнародної співпраці [Електронний ресурс] / В. Онопрієнко // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. — 2012. — № 3-4. — С. 158-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/srutip_2012_3-4_16.
Рідей Н. М. Ступенева підготовка майбутніх екологів: теорія і практика : монографія / Н. М. Рідей; ред.: Д. О. Мельничук. — Київ, 2010. — 558 c.
Рідей Н. Міжнародні екологічні програми підготовки магістрів дослідницького спрямування НУБіП України спільно з ЄС / Н. Рідей, Ю. Рибалко // Освіта і упр. — 2009. — 12, № 2. — С. 83-91.
Сельський В. К. Екологія і економіка природокористування : навч. посіб. / В. К. Сельський; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2010. — 695 c.
Старосуд І. М. Становлення концепції екологічної освіти і виховання в міжнародних правових актах [Електронний ресурс] / І. М. Старосуд // Вісник Академії митної служби України. Серія : Право. — 2014. — № 2. — С. 101-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2014_2_16.
Стасюк Л. Л. Політичне забезпечення збалансованого екологічного розвитку сучасного суспільства : автореф. дис... канд. політ. наук : 23.00.02 / Л. Л. Стасюк; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — Київ, 2009. — 18 c.
Топор Г. В. Значення міжнародного досвіду в організації екологічної освіти [Електронний ресурс] / Г. В. Топор, О. В. Бубела // Наука і освіта. — 2013. — № 6. — С. 118-121. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2013_6_28.
Червонецький В. В. Екологічна освіта учнів у школах країн європейського регіону та Північної Америки : моногр. / В. В. Червонецький; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2005. — 311 c.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 16.06.2022 11.46.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.310318 seconds