Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Юрій із міста: Київ :: Запитання: 46519  
Юрій запитує:
Добрий день. Цікавить інформація про англіцизми та їх трансформація в українській мові. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вам для опрацювання таку літературу:
Архипенко Л. М. Етапи і ступені адаптації іншомовних лексичних запозичень в українській мові (на матеріалі англіцизмів у пресі кінця ХХ — початку ХХІ ст.) : монографія / Л. М. Архипенко. — Харків : ХНЕУ, 2008. — 168 c.
Білецька О. Англійські запозичення в нестандартній лексиці сучасної української мови / О. Білецька // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 3. — С. 43-46.
Зеніна А. В. Лексико-семантичні групи англіцизмів в українській банківській лексиці [Електронний ресурс] / А. В. Зеніна // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. — 2012. — Т. 137. — С. 79-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfn_2012_137_20.
Лапінська О. М. Англіцизми в структурі українського художнього тексту кінця XX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / О. М. Лапінська; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 c.
Молоткіна Ю. О. Мовні та позамовні причини проникнення англіцизмів у сучасну українську мову [Електронний ресурс] / Ю. О. Молоткіна // Соціум. Документ. Комунікація. — 2016. — Вип. 2. — С. 112-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/cdk_2016_2_11.
Молоткіна Ю. О. Різні способи написання новітніх англіцизмів в українській мові [Електронний ресурс] / Ю. О. Молоткіна // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). — 2017. — № 7. — С. 119-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvddpufm_2017_7_31.
Петришин О. Особливості фонетичної асиміляції англіцизмів у сучасній українській мові [Електронний ресурс] / О. Петришин, О. Лужецька // Молодь і ринок. — 2014. — № 3. — С. 129-134. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_3_28.
Попова Н. О. Аспекти засвоєння англіцизмів у сучасній українській мові новітнього періоду [Електронний ресурс] / Н. О. Попова, О.Б. Петрова // Лінгвістичні дослідження. — 2013. — Вип. 35. — С. 44-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2013_35_10.
Прийма Л. Граматичне освоєння англіцизмів у сучасній українській мові [Електронний ресурс] / Л. Прийма // Лінгвістичні студії. — 2020. — Вип. 40(2). — С. 71-80. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lingst_2020_40(2)__10.
Рєпіна Ю. О. Англіцизм у субмові сучасної української молоді [Електронний ресурс] / Ю. О. Рєпіна // Управління розвитком. — 2014. — № 12. — С. 124-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_12_65.
Руденко Л. Групи слів за їх походженням: власне українські слова і запозичені. Англіцизми в українській мові : інтегрований урок українська мова - англійська мова, 6 клас / Л. Руденко, В. Скрипник // Українська мова й література в сучасній школі. — 2013. — № 10. — С. 51-54.
Слобода Н. В. Графічно неадаптовані англіцизми у структурі українських синтаксичних конструкцій [Електронний ресурс] / Н. В. Слобода // Лінгвістичні дослідження. — 2014. — Вип. 37. — С. 87-90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2014_37_16.
Стишов О. Семантичні модифікації англіцизмів у текстах українських друкованих видань / О. Стишов, М. Кухтик // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 6. — С. 7-13.
Харченко І. Особливості функціонування англіцизмів у сучасній українській термінології [Електронний ресурс] / І. Харченко // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). — 2014. — Вип. 19. — С. 185-189. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2014_19_39.
Ярмолка К. Англіцизми в сучасній українськомовній художній прозі : на матеріалі творів Ю. Андруховича / К. Ярмолка // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 4. — С. 31-32.

.: Розділ: Мовознавство :: 17.06.2022 07.52.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.23579 seconds