Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45805
   


Автор запитання: Іван із міста: Київ :: Запитання: 46554  
Іван запитує:
Добрий день. Цікавить література про проблеми трудової міграції українців. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Бльок Н. В. Про деякі питання трудової міграції в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Бльок // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2016. — № 837. — С. 175-180. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_837_29.
Ерфан Є. А. Аналіз причин та наслідків української трудової міграції [Електронний ресурс] / Є. А. Ерфан, І. М. Карпюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2019. — Вип. 28(1). — С. 115-119. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_28(1)__21.
Єлейко І. В. Тенденції сучасної трудової міграції українського населення в Польщу [Електронний ресурс] / І. В. Єлейко, Л. А. Українець // Проблеми системного підходу в економіці. — 2020. — Вип. 3(1). — С. 14-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2020_3(1)__4.
Капітан В. О. Трудова міграція як аспект проблеми зайнятості в Україні [Електронний ресурс] / В. О. Капітан // Ефективність державного управління. — 2012. — Вип. 32. — С. 474-481. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2012_32_59.
Крук О. В. Державне регулювання трудової міграції в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Крук. // Публічне адміністрування: теорія та практика. — 2019. — Вип. 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pandr_2019_2_12.
Крук О. В. Міжнародна трудова міграція та її виклики для України [Електронний ресурс] / О. В. Крук. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. — 2020. — № 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2020_1_18.
Курбет О. П. Міжнародна трудова міграція в незалежній Україні: риси та особливості [Електронний ресурс] / О. П. Курбет // Історія народного господарства та економічної думки України. — 2020. — Вип. 53. — С. 362-386. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ingedu_2020_53_19.
Магійович Р. І. Трудова міграція в Україні: причини та наслідки [Електронний ресурс] / Р. І. Магійович, І. В. Магійович // Інтелект XXI. — 2019. — № 6(1). — С. 128-133. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2019_6(1)__25.
Майданік І. П. Трудові міграції у період трансформації соціально-економічних відносин в Україні: автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / І. П. Майданік ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2007. — 19 с.
Моначин І. Фактори трудової міграції українців в країни Європейського Союзу [Електронний ресурс] / І. Моначин, І. Періг // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2019. — Вип. 2. — С. 292-300. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2019_2_28.
Тімофєєв А. Проблеми зовнішньої трудової міграції в Україні: сучасні тенденції [Електронний ресурс] / А. Тімофєєв. // Синопсис: текст, контекст, медіа. — 2013. — № 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2013_2_13.
Чорна В. О. Соціальні виміри трудової міграції населення України [Електронний ресурс] / В. О. Чорна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. — 2014. — № 1101, Вип. 32. — С. 151-154. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISD_2014_1101_32_25.
Шепель Т. В. Соціально-економічні наслідки міграції трудових ресурсів України та механізм їх регулювання [Електронний ресурс] / Т. В. Шепель, В. І. Наконечна // Економічний простір. — 2020. — № 154. — С. 179-185. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2020_154_36.
Юськів Б. М. Політичний вимір міжнародної трудової міграції європейських країн в умовах глобального розвитку: автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Б. М. Юськів ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2010. — 35 с.

.: Розділ: Держава і право :: 26.06.2022 19.55.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.237713 seconds