Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45249
   


Автор запитання: Антон із міста: Коломия :: Запитання: 46596  
Антон запитує:
Добрий день. Дуже потрібна ваша допомога. Шукаю літературу на тему: Забезпечення конституційних прав громадян України. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам опрацювати таку літературу:
Веклич В. О. Роль конституційного механізму забезпечення й захисту прав і свобод людини і громадянина у розбудові правової, демократичної, соціально-орієнтованої держави з широко розгалуженими інститутами громадянського суспільства [Електронний ресурс] / В. О. Веклич // Європейські перспективи. — 2012. — № 4(1). — С. 5-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2012_4(1)__3.
Веніславський Ф. В. Конституційний контроль за забезпеченням прав і свобод людини як необхідна передумова стабільності конституційного ладу України [Електронний ресурс] / Ф. В. Веніславський // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2010. — № 1. — С. 219-228. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2010_1_32.
Віткова В. С. Забезпечення конституційного права на медичну допомогу в Україні: проблеми доступу та застосування наркотичних засобів [Електронний ресурс] / В. С. Віткова // Актуальні проблеми держави і права. — 2016. — Вип. 77. — С. 52-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2016_77_10.
Гриненко І. В. Засоби захисту й реалізації конституційних трудових прав працівників: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / І. В. Гриненко ; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с.
Дроботов С. А. Конституційно-правове забезпечення національної безпеки в Україні [Електронний ресурс] / С. А. Дроботов // ScienceRise. Juridical Science. — 2020. — № 2. — С. 24-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/srjusc_2020_2_6.
Клименко О. І. Деякі аспекти забезпечення конституційного права громадян України на мирні зібрання [Електронний ресурс] / О. І. Клименко // Митна справа. — 2013. — № 6(2.2). — С. 402-406. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_6(2.
Кудрявцева О. М. Нормативно-правове забезпечення конституційних прав дитини в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Кудрявцева // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2013. — № 8. — С. 19-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2013_8_5.
Кутоманов Д. Є. Забезпечення конституційних прав особи в досудовому провадженні по кримінальних справах: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Д. Є. Кутоманов ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — Харків, 2009. — 20 с.
Литвиненко І. Л. Діяльність органів місцевого самоврядування по забезпеченню конституційних прав та свобод людини і громадянина: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / І. Л. Литвиненко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2003. — 20 с.
Лопушняк Г. С. Державні гарантії забезпечення соціально-економічних прав в Україні: конституційні засади та рівень практичної реалізації [Електронний ресурс] / Г. С. Лопушняк, Х. В. Рибчанська // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. — 2015. — № 1. — С. 61-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2015_1_8.
Магновський І. Й. Інститут громадських об’єднань у системі забезпечення прав людини в Україні: конституційно-правовий аспект [Електронний ресурс] / І. Й. Магновський // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. — 2021. — № 12. — С. 84-93. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2021_12_12.
Мацькевич М. М. Забезпечення конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні [Електронний ресурс] / М. М. Мацькевич // Наше право. — 2014. — № 7. — С. 35-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2014_7_8.
Нікітченко В. В. Адвокатура України в контексті забезпечення конституційного права людини і громадянина на захист і правову допомогу [Електронний ресурс] / В. В. Нікітченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2011. — № 3. — С. 225-231. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2011_3_33.
Серватюк Л. В. Конституційно-правове забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина органамиохорони державного кордону України під час адміністративно-юрисдикційної діяльності [Електронний ресурс] / Л. В. Серватюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). — 2011. — Вип. 25-26. — С. 282-288. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2011_25-26_32.
Скрипнюк О. Конституційні права людини, громадянина та гарантії їх забезпечення (за матеріалами Науково-практичної конференції Конституційного Суду України та Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, м. Київ, 21 червня 2018 р.) [Електронний ресурс] / О. Скрипнюк // Право України. — 2018. — № 6. — С. 248-269. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2018_6_23.
Фрицький О. Ф. Конституційно-правові аспекти забезпечення гендерної рівності в Україні [Електронний ресурс] / О. Ф. Фрицький, І. І. Романюк // Молодий вчений. — 2017. — № 5.1. — С. 146-148. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_5.
Шумак І. О. Громадянські права і свободи людини за Конституцією України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / І. О. Шумак ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2000. — 16 с.

.: Розділ: Держава і право :: 18.07.2022 19.55.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.237659 seconds