Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44893
   


Автор запитання: Валерій із міста: Львів :: Запитання: 46648  
Валерій запитує:
Догма про Богоматеринство
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам опрацювати такі джерела літератури за вашим запитом:
Бачинська О. В Сучасний розвиток зображення Богоматері Оранти у різних видах мистецтва [Електронний ресурс] / О. В Бачинська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. — 2012. — Вип. 29. — С. 32-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2012_29_7.
Брюховецька Ю. Концепція культової містики в рамках православної догматичної традиції [Електронний ресурс] / Ю. Брюховецька // Українське релігієзнавство. — 2012. — № 64. — С. 201-208. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2012_64_25.
Гай–Нижник П. П. Історико–герменевтична інтерпретація понять «єдиносущність» і «подібносущність» у ранньохристиянський період в контексті церковно–теологічних догматів Символа Віри (візантійство – латинство – аріанство) (Ч. 1) [Електронний ресурс] / П. П. Гай–Нижник, О. П. Батрак // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 106. — С. 9-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_106_4.
Гріднєва Ю.Г. Еволюція візантійської традиції в іконографії літургійного шитва пізнього середньовіччя: автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / Ю.Г. Гріднєва ; Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Харків, 2008. — 20 с.
Джиджора Є. Символізація образу Діви Марії у Службі на Різдво Богородиці [Електронний ресурс] / Є. Джиджора // Діалог: медіа-студії. — 2013. — Вип. 17. — С. 33-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dialog_2013_17_5.
Длінна Т. Сотеріологічні аспекти образу Богородиці в українській народно-християнській традиції: за фольклорними джерелами [Електронний ресурс] / Т. Длінна // Матеріали до української етнології. — 2012. — Вип. 11. — С. 30-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mdue_2012_11_8.
Зайцева С. Л. До відношення «енергія-сутність» у догматиці православ’я [Електронний ресурс] / С. Л. Зайцева // Філософські проблеми гуманітарних наук. — 2014. — № 23. — С. 71-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fpgn_2014_23_12.
Ісайкова О. С. Втілення конфесійних особливостей християнського віровчення в образі Богородиці [Електронний ресурс] / О. С. Ісайкова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. — 2012. — № 2. — С. 192-196. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2012_2_33.
Лисенко О. В. Єдність містики та догматики, апофатики та катофатики як умови смислообразності «Фаворського світла» в релігійному досвіді православ’я [Електронний ресурс] / О. В. Лисенко // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 80. — С. 235-239. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_80_62.
Мельник В. А. Новий штрих до мистецького образу собору Богородиці в Холмі (за літописним переказом та археологічними дослідженнями) [Електронний ресурс] / В. А. Мельник // Княжа доба: історія і культура. — 2015. — Вип. 9. — С. 177-181. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdik_2015_9_11.
Сиротинська Н. І. Еволюція образу Богородиці у гимнографії Східної Церкви [Електронний ресурс] / Н. І. Сиротинська // Молодий вчений. — 2017. — № 1. — С. 153-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_1_38.
Стадник М. Догма, її поняття та генеза в християнстві [Електронний ресурс] / М. Стадник // Українське релігієзнавство. — 1999. — № 10. — С. 28-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_1999_10_6.
Цугорка О. П. Образ Богоматері в українському бароковому іконописі: минуле і сучасність [Електронний ресурс] / О. П. Цугорка // Мистецтвознавчі записки. — 2019. — Вип. 35. — С. 144-150. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mz_2019_35_26.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 1.09.2022 20.42.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.210772 seconds