Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45514
   


Автор запитання: Надія із міста: Львів :: Запитання: 46653  
Надія запитує:
Добрий день! Потрібна література для підготовки доповіді на тему "Кваліфіковані електронний підпис та печатка: поняття й порядок використання". Буду вдячна.
Наша відповідь:
Борисенко О. А. До рішення задач електронного цифрового підпису [Електронний ресурс] / О. А. Борисенко, В. Б. Чередниченко // Системи обробки інформації. — 2015. — Вип. 4. — С. 88-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2015_4_20
Верес І. Правове регулювання електронних підписів [Електронний ресурс] / І. Верес // Підприємництво, господарство і право. — 2017. — № 3. — С. 11-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_3_3
Галушка Н. Й. Електронний цифровий підпис: облік та оподаткування [Електронний ресурс] / Н. Й. Галушка, Н. Є. Стецюк // Галицький економічний вісник. — 2019. — № 6. — С. 172-178. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2019_6_22
Глєбова Н. В. Електронний цифровий підпис: обліковий та податковий аспекти [Електронний ресурс] / Н. В. Глєбова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2018. — Вип. 18(1). — С. 94-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_18(1)__21
Еннан Р. Правовий режим електронних документів та електронних підписів: міжнародний і європейський досвід [Електронний ресурс] / Р. Еннан // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2018. — № 6. — С. 117-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2018_6_13
Іванов А. І. Нормативно-правове регулювання використання електронного цифрового підпису [Електронний ресурс] / А. І. Іванов // Вісник Пенітенціарної асоціації України. — 2018. — № 1. — С. 39-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bpau_2018_1_8
Ільєнко А. В. Сучасні шляхи удосконалення процедури формування та верифікації електронно-цифрового підпису [Електронний ресурс] / А. В. Ільєнко, Г. О. Миронова // Наукоємні технології. — 2018. — № 1. — С. 61-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nt_2018_1_10
Киреєва Н. Електронний підпис як засіб забезпечення безпеки на ринку фінансових послуг [Електронний ресурс] / Н. Киреєва // Юридичний вісник. — 2018. — № 3. — С. 73-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2018_3_13
Кольбашенко Д. А. Електронний цифровий підпис [Електронний ресурс] / Д. А. Кольбашенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2014. — № 2. — С. 229–237. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2014_2_30
Костенко О. В. Компрометація особистого ключа електронного підпису: правовий аспект [Електронний ресурс] / О. В. Костенко // Інформація і право. — 2018. — № 1. — С. 72-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2018_1_9
Красиленко В. Г. Моделювання покращених сліпих електронних цифрових підписів 2d типу для систем захисту інформації [Електронний ресурс] / В. Г. Красиленко, Д. В. Нікітович // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. — 2022. — № 1. — С. 72-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_tekh_2022_1_14
Криштопа О. Особливості застосування електронного підпису на правочинах: міжнародний досвід [Електронний ресурс] / О. Криштопа // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — 2012. — Вип. 104(1). — С. 130-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2012_104(1)__50
Круглякова В. В. Перспективи використання електронного цифрового підпису органами державної влади та установами державної форми власності [Електронний ресурс] / В. В. Круглякова, В. С. Сушко // Modern economics. — 2020. — № 20. — С. 142-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2020_20_25
Паламарчук С. А. Форми електронного підпису та особливості його використання в захищених інформаційних системах [Електронний ресурс] / С. А. Паламарчук, Н. А. Паламарчук, В. О. Ткач, О. О. Шугалій // Кібербезпека: освіта, наука, техніка. — 2021. — № 2. — С. 100-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cest_2021_2_10
Пампуха І. В. Методика генералізації підписів на електронних картах [Електронний ресурс] / І. В. Пампуха, Р. В. Писаренко, Р. В. Гарбаров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2016. — Вип. 52. — С. 142-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2016_52_21
Писаренко В. П. Електронний цифровий підпис: переваги та недоліки [Електронний ресурс] / В. П. Писаренко // Вісник Академії митної служби України. Серія : Державне управління. — 2012. — № 1. — С. 60–64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2012_1_12
Плаксієнко В. Я. Електронний (безпаперовий) документообіг. Електронний цифровий підпис [Електронний ресурс] / В. Я. Плаксієнко, К. В. Черненко. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. — 2019. — Вип. 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2019_1_9
Тиханський В. В. Електронний цифровий підпис як інструмент цифрової держави [Електронний ресурс] / В. В. Тиханський. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2017. — № 9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2017_9_14

.: Розділ: Інше :: 4.09.2022 17.38.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.401226 seconds