Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45645
   


Автор вопроса: Катя из города: м. Львів :: Вопрос: 46660  
Катя спрашивает:
Добрий день, допоможіть знайти літературу: Праці дослідників проблем творчості та дитячої творчості за останні 10 років. Дякую!
Наш ответ:
Добрий день, Катерино! Радимо Вам використати наступний список джерел: – Біла І. Феномен дитячої творчості : [психологічна сутність дитячої творчості] / І.Біла // Дошкільне виховання. - 2011. - № 1. - С. 7-11.
– Дубовий С. Роль позакласної роботи у формуванні творчої особистості учня / С.Дубовий // Рідна школа. - 2012. - № 3. - С. 61-63.
– Біла І.М. Проблема розвитку творчості дітей дошкільного віку у сучасних психолого-педагогічних дослідженнях / І.М.Біла // Обдарована дитина. - 2013. - № 8. - С. 2-8.
– Біла І. Творчість як ціннісна потреба дошкільника / І. Біла // Вихователь-методист дошк. закл. - 2017. - № 10. - С. 38–41.
– Кудрявцев В.Т. Феномен дитячої креативності / В. Т. Кудрявцев // Дошкільна освіта. - 2012. - № 3. - С. 30-40.
– Гальченко В. М. Особливості прояву винахідливості та чинники її розвитку в дошкільному віці / В. М. Гальченко // Міжнародний науковий форум : соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2011. - Вип. 5. - С. 14-25.
– Пархоменко О. Особливості розвитку уяви у дошкільників у процесі творчої діяльності / О. Пархоменко // Інноваційні технології в дошкільній освіті України: розвиток дитячої обдарованості та креативності : матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару Ін-ту розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова, 19 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Нац. центр "Мала академія наук України". - Київ, 2012. - С. 242-247.
– Силко Р.М. Художньо-естетичний розвиток дошкільників засобами дитячої анімації / Р. М. Силко, Т. М. Шавро // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2016. - Серія : Психолого-педагогічні науки, Вип. 3. - С. 67-70.
– Дуткевич Т. В. Психологічні особливості розвитку дитячої творчості / Т. В. Дуткевич // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України. - Кам'янець-Подільський, 2013. - Вип. 15. - С. 251-256.
– Радул О. С. Проблема розвитку дитячої активності і творчості у вітчизняних освітніх документах першої третини ХХ століття / О. С. Радул // Нариси з історії педагогічної думки (перша третина ХХ століття) : [монографія] / [О. С. Радул [та ін.]]. - Кіровоград, 2015. - С. 7-37.
– Комаровська О. Кардіограма таланту: творчий портрет обдарованої особистості / О. Комаровська // Мистецтво та освіта. - 2013. - № 2. - С. 60-62.
– Деркач Л. Диво дитячої творчості / Л. Деркач // Початкова школа. - 2013. - № 4. - С. 31-33.
– Новицька О. Дитяча творчість починається з казки : українська література, 5 кл. / О. Новицька // Українська мова і література в школах України. - 2014. - № 11. - С. 29-30.
– Розвиток творчих здібностей дитини / Т. Позняк // Наукові записки / Міністерство освіти і науки України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2014. - Серія : Педагогічні науки, Вип. 125. - С. 153-158.
– Сєрих Л. В. Розвиток креативності дитини / Л. В. Сєрих // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2013. - № 2. - вкладка,1-5.
– Атаманчук Н. М. Творчий розвиток дітей дошкільного віку засобами арт-практик / Н. М. Атаманчук, С. П. Яланська, О. М. Тур // Психологічний часопис = PSYCHOLOGICAL JOURNAL : Науковий журнал. - 2020. – Т. 6, № 10. - С. 17-28.
– Іванець Н. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у контексті ідей В. О. Сухомлинського / Н. Іванець // Наукові записки / Міністерство освіти і науки України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2013. - Серія : Педагогічні науки, Вип. 123 Т.2. - С. 118-121.
– Білохвощенко С. Розвиток творчої особистості в освітньому процесі загальноосвітньої школи / С. Білохвощенко, М. Кальчук, С. Махиня // Наукові записки / Міністерство освіти і науки України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2013. - Серія : Педагогічні науки, Вип. 123 Т.2. - С. 46-51.
– Перуцька Д. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку в процесі зображувальної діяльності / Д. Перуцька // Вісник інституту розвитку дитини (додаток) : збірник наукових праць / [Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова]. - Київ, 2012. - Вип. 3 : Матеріали I Міжнар. студ. наук.-практ. конференції "Дитинство. Освіта. Соціум", 23 лютого 2012 р. - С. 336-339.
– Нападій Н. Розвиток творчості дітей старшого дошкільного віку в декоративній діяльності / Н. Нападій // Вісник інституту розвитку дитини. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія : Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2012. - Вип. 22. - С. 103-107.
– Сургаєва В. В. Плекаємо творчу особистість / В. В. Сургаєва // Світ виховання : часопис для вчителів, батьків, дітей. - 2010. - № 5. - С. 17-21.

.: Раздел: Образование :: 7.09.2022 11.59.13 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.280089 seconds