Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45813
   


Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46675  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу на тему: «Основні особливості марксистської філософії». Дякую!
Наша відповідь:
https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/posibnuku/264/13.pdf
Алексєєв В. Анархізм та марксизм: протистояння двох суспільно-політичних течій у питаннях подальшого розвитку держави та суспільства [Електронний ресурс] / В. Алексєєв // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2016. — Вип. 1. — С. 8-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2016_1_3
Буряк Н. Б. Вплив марксистської філософії на гуманістичну концепцію релігії Еріха Фромма [Електронний ресурс] / Н. Б. Буряк // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2015. — Вип. 5. — С. 32-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2015_5_9
Вдовиченко Г. В. Культурфілософські здобутки філософів УСРР 20-х–30-х рр. ХХ ст. у галузі дослідження марксизму-ленінізму [Електронний ресурс] / Г. В. Вдовиченко // Політологічний вісник. — 2014. — Вип. 72. — С. 36–46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2014_72_5
Вілков В. Діалектичний та історичний матеріалізм у структурі марксизму-ленінізму як філософського вчення й політико-ідеологичної доктрини [Електронний ресурс] / В. Вілков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. — 2021. — Вип. 1. — С. 114-141. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNUF_2021_1_14
Залужна А. Людиновимірність культури у філософському дискурсі "пізнього радянського марксизму" [Електронний ресурс] / А. Залужна // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Культурологія. — 2015. — Вип. 16. — С. 307-309. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2015_16_32
Ідеологія і утопія. Спадщина марксизму і сучасна політична реальність [Електронний ресурс] // Філософська думка. — 2018. — № 2. — С. 6-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2018_2_5
Козій І. В. Вплив марксистської парадигми на формування української філософії першої половини XX століття [Електронний ресурс] / І. В. Козій // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 106. — С. 227-230. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_106_60
Козій І. В. Ідеологічний "наступ" філософії марксизму на західноукраїнських землях в 20–30–ті рр. XX ст. [Електронний ресурс] / І. В. Козій // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 105. — С. 247-250. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_105_66
Кульчицький С. В. Марксизм-ленінізм у реальному вимірі (про природу комуносоціалізму) [Електронний ресурс] / С. В. Кульчицький // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2017. — Вип. 29. — С. 40-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2017_29_7
Окорокова В. В. Система марксистської соціально-філософської парадигми в радянській науці щодо вивчення утопії [Електронний ресурс] / В. В. Окорокова // Наукове пізнання: методологія та технологія. Філософія. — 2011. — Вип. 1. — С. 122-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmt_2011_1_25
Параняк П. Співвідношення ідей політичної толерантності та фундаментальних цінностей марксизму [Електронний ресурс] / П. Параняк // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2015. — Вип. 7. — С. 233-242. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2015_7_28
Пилипенко Г. М. Еволюція марксизму в ХХ ст.: гуманістичний радикалізм Е. Фромма [Електронний ресурс] / Г. М. Пилипенко // Економічний вісник Національного гірничого університету. — 2018. — № 2. — С. 16-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2018_2_4
Ряшко О. В. Насильство як політико-правова програма у теоретичних концепціях марксизму та його соціальні наслідки [Електронний ресурс] / О. В. Ряшко, В. І. Ряшко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. — 2014. — № 810. — С. 147-152. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2014_810_26
Сенченко М. Аксіоматична теорія соціальних систем / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 11. — С. 3-11.
Снітько Д. Ю. Діалектика діяльності та бездіяльності людини у філософії К. Маркса [Електронний ресурс] / Д. Ю. Снітько // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2012. — Вип. 4(2). — С. 165-170. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2012_4(2)__34
Стьопін В. С. Доля марксизму та майбутнє цивілізації [Електронний ресурс] / В. С. Стьопін // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. — 2016. — № 3. — С. 283-286. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_2016_3_29
Терещенко Ю. Д. Марксизм: нариси з історії становлення "рецепційного поля" політичної онтології Геґеля [Електронний ресурс] / Ю. Д. Терещенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філософія. Філософські перипетії. — 2018. — Вип. 58. — С. 59-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFLO_2018_58_8
Шалагінов Б. Соцреалізм як нереалізований проект (погляд германіста) / Б. Шалагінов // Всесвіт. — 2012. — № 5-6. — С. 207-220.

.: Розділ: Освіта :: 12.09.2022 16.47.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.275603 seconds