Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44826
   


Автор запитання: Лариса із міста: Бровари :: Запитання: 46676  
Лариса запитує:
Поезії Б.-І. Антонича
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Дуброва О. В. Творчі паралелі: Волт Вітмен та Богдан-Ігор Антонич : монографія / О. В. Дуброва ; Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т філол. та соц. комунікацій. - Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2012. - 166 с.
Ільницький М. Богдан-Ігор Антонич : нарис життя і творчості / М Ільницький. — Київ : Рад. письменник, 1991. — 205, [3] с. — (Час і доля).
Ільницький М. М. На перехрестях віку : у 3 кн. / М. Ільницький. — Київ : Києво-Могил. акад., 2008-. Кн. 2 : Кн. 2 : [про Б.-І. Антонича, І. Калинця], 2008. — 702, [1] с.
Калинець І. Знане і незнане про Антонича : матер. до біогр. Богдана Ігоря Антонича / І. Калинець ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв'язків з діаспорою Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2-ге вид., виправ. і допов. - Львів : Друкарські куншти, 2011. - 276 с.
Пономаренко О. Б. Міфосвіт поезії Б.-І. Антонича й естетичні традиції Т. Шевченка : аспект художнього образу-символу / О. Б. Пономаренко. - Вінниця : Континент-ПРИМ, 2006. - 176 с.
Ідейно-художній аналіз поезій Богдана-Ігоря Антонича. Українська література 11 клас [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=PT7iAjIFjEU.
Кирильчук О. М. Рецептивні моделі творчості Богдана-Ігоря Антонича [Електронний ресурс] : автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.01 / О. М. Кирильчук ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2007. — 18 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?
Колтакова Н. Антиномічна колористика в жанрі "книги віршів” у Б. І. Антонича [Електронний ресурс] / Н. Колтакова // Питання літературознавства. - 2012. - Вип. 85. - С. 77-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2012_85_13.pdf.
Колтакова Н. Г. Лінгвокультурема "прозорості" в художніх світах Б. І. Антонича та В’ячеслава Іванова [Електронний ресурс] / Н. Г. Колтакова // Мова і культура. - 2013. - Вип. 16, т. 4. - С. 64-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mik_2013_16_4_14.pdf.
Сохацька Є. / Еліта українського духу: історія однієї дружби : Іван Огієнко та Богдан-Ігор Антонич (до 100-річчя від дня народження Б.-І. Антонича) [Електронний ресурс] / Є. Сохацька // День. - 2009. - 23 січня. - Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-incognita/elita-ukrayinskogo-duhu.
Художній світ поезії Богдана-Ігоря Антонима [Електронний ресурс] // https://uahistory.co : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: uahistory.co/pidruchniki/fasolya-ukraine-literature-11-class-2019-standard-level/26.php. - Назва з екрана.

.: Розділ: Література :: 13.09.2022 08.51.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 3.199813 seconds