Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45641
   


Автор запитання: Артем із міста: Київ :: Запитання: 46691  
Артем запитує:
Добрий день. Потрібно інформацію про період перебудови та наслідки для України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Бабка В. Л. Історична пам’ять доби Перебудови в Україні: вектори трансформації [Електронний ресурс] / В. Л. Бабка // Література та культура Полісся. Сер. : Історичні науки. — 2014. — Вип. 76. — С. 227-238. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpist_2014_76_22.
Бардашевська Ю. Побутове обслуговування населення Української РСР в роки перебудови (1985 – 1991): програмні завдання і реалії [Електронний ресурс] / Ю. Бардашевська // Наукові записки з української історії. — 2014. — Вип. 34. — С. 92-98. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2014_34_15.
Бойко О. Д. Уроки «перебудови» в СРСР для сучасної України [Електронний ресурс] / О. Д. Бойко // Література та культура Полісся. — 2016. — Вип. 83. — С. 231-241. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2016_83_25.
Гінзбург О. Кореспонденції громадян на адресу республіканського та союзного партійного керівництва доби перебудови як історичне джерело (за документами фонду Центрального комітету Компартії України ЦДАГО України) [Електронний ресурс] / О. Гінзбург // Студії з архівної справи та документознавства. — 2015. — Т. 22-23. — С. 109-115. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2015_22-23_17.
Дудко І. Д. До питання про національні тенденції політичного відродження України періоду перебудови [Електронний ресурс] / І. Д. Дудко // Історико-політичні студії. — 2015. — № 1. — С. 23-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipc_2015_1_5.
Коноваленко Ю. Тенденції відходу від політичного і пропагандистського висвітлення зарубіжного педагогічного досвіду в українській педагогічній періодиці перебудовного періоду (1985-1991рр.) [Електронний ресурс] / Ю. Коноваленко // Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 61-62. — С. 241-246. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2014_61-62_38.
Москальов А. А. Шляхи перебудови та перспективи розвитку системи міжбюджетних відносин в Україні [Електронний ресурс] / А. А. Москальов, К. М. Юрій // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. — 2011. — Вип. 2(1). — С. 332-337. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2011_2(1)__56.
Наконечна О. Сучасна вітчизняна історіографія про формування багатопартійності в Україні у роки перебудови (1985–1991 рр.) [Електронний ресурс] / О. Наконечна // Історіографічні дослідження в Україні. — 2013. — Вип. 23. — С. 354-368. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Idvu_2013_23_18.
Овчар І. Роль України в трансформаційних процесах Радянського Союзу в період перебудови (1985–1991 рр.) [Електронний ресурс] / І. Овчар // Вісник Прикарпатського університету. Історія. — 2010. — Вип. 17. — С. 79-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ist_2010_17_14.
Смолій В. Горбачовська «перебудова»: український контекст (до 30-річчя проголошення курсу) [Електронний ресурс] / В. Смолій // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. — 2016. — Вип. 21. — С. 8-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uxxs_2016_21_4.
Федорчук О. О. Криза вузівського суспільствознавства в Україні (середина 80-х – початок 90-х років ХХ ст.) та спроби його перебудови [Електронний ресурс] / О. О. Федорчук // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. — 2010. — Т. 131, Вип. 118. — С. 15-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2010_131_118_5.
Хомутовська І. О. Стратегічні виміри розвитку України в період «перебудови» (1985–1991 рр.) [Електронний ресурс] / І. О. Хомутовська, А. В. Федосова, І. П. Кіщак // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки. — 2018. — № 1. — С. 44-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmduce_2018_1_9.
Циба Г. Пошуки національної ідентичності та історичної правди в українському кіно доби Перебудови (1986-1991) [Електронний ресурс] / Г. Циба // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. — 2014. — Вип. 10. — С. 224-233. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2014_10_18.

.: Розділ: Історія :: 16.09.2022 08.48.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.293168 seconds