Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45242
   


Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46697  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу, на тему: Педагогічну думку О. Музиченка, С. Ананьїна, Я. Чепіги, С. Русової і їх внесок у розвиток компаративістики в Україні.
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Перегляньте таку літературу:
Байло В. В. Сучасна школа очима Софії Русової [Електронний ресурс] / В. В. Байло // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 135. — С. 9-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_135_4.
Березівська Л. Д. Яків Чепіга про індивідуальний підхід до учнів як провідний принцип шкільної освіти [Електронний ресурс] / Л. Д. Березівська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 133. — С. 6-9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_133_4.
Богданець-Білоскаленко Н. Образ учителя у працях українських педагогів початку ХХ ст. / Н. Богданець-Білоскаленко // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 9. — С. 22-25.
Богданець-Білоскаленко Н. Просвітницько-культурний вплив історичних трансформацій суспільства на формування особистості Я. Ф. Чепіги / Н. Богданець-Білоскаленко // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. — 2011. — № 1. — С. 110-114.
Відомі педагоги про захист прав дітей // Шкільна бібліотека. — 2006. — № 5. — С. 42-47.
Ганаба С. Філософсько-освітні погляди Софії Русової в контексті сучасних педагогічних тенденцій [Електронний ресурс] / С. Ганаба // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. — 2012. — Вип. 16. — С. 35-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_filos_psihol_2012_16_9.
Гук О. Культура України в 1917-1921 рр. : матеріали теми : історія України : академічний рівень : 10-й клас : історія культури України в особах (1917-1921 рр.) / О. Гук // Історія України (Шкільний світ). — 2013. — № 24. — С. 4-21.
Дяков І. В. Проблеми морального виховання у творчій спадщині Софії Русової [Електронний ресурс] / І. В. Дяков // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Психологія і педагогіка. — 2013. — Вип. 23. — С. 46-54. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2013_23_8.
Ємельова А. П. Ідеї трудового виховання в науково-педагогічній спадщині С. А. Ананьїна [Електронний ресурс] / А. П. Ємельова // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2011. — Вип. 32. — С. 225-229. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2011_32_38.
Іващенко В. Педагогічна спадщина С. Ананьїна у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / В. Іващенко // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 8. — С. 34-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_8_13.
Іващенко В. Праці Олександра Музиченка у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / В. Іващенко // Вісник Книжкової палати. — 2011. — № 7. — С. 38-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_7_13.
Калюжна Т. Соціально-педагогічні погляди Софії Русової [Електронний ресурс] / Т. Калюжна // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2012. — № 42(1). — С. 245-249. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2012_42(1)__37.
Коваленко О. Педагог-імпресіонист : забуті імена / О. Коваленк // Освіта України. — 2014. — 18 серп. — С. 14.
Кошечко Н. В. Використання педагогічних ідей С.Ананьїна (1873-1942) у розвитку професіоналізму сучасного викладача [Електронний ресурс] / Н. В. Кошечко // Вісник Національного університету оборони України. — 2013. — Вип. 3. — С. 83-88. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2013_3_18.
Кошечко Н. В. Науково-педагогічна діяльність С. А. Ананьїна (1873 - 1942) : автореф. дис... канд. пед. наук / Н. В. Кошечко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2008. — 20 c.
Лемешенко Н. Велетні української педагогічної думки : тематичні блоки вікторин / Н. Лемешенко // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 47-89.
Міленіна Г. Концепція національної системи освіти Софії Русової: філософський аспект [Електронний ресурс] / Г. Міленіна // Нова педагогічна думка. — 2016. — № 1. — С. 125-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2016_1_32.
Міщенко Л. Б. Використання спадщини Софії Русової в освітньому процесі сучасного дошкільного навчального закладу : дошкільна освіта / Л. Б. Міщенко // Освіта Сумщини. — 2016. — № 1. — С. 15-18.
Назаренко Д. «Бути гарним педагогом — це бути справжнім реформатором майбутнього життя України» : «Просвіта» сьогодні / Д. Назаренко // Слово Просвіти. — 2018. — 28 черв. — 4 лип. — С. 13.
Непомнящий А. До історії етнографічних досліджень Криму: Олександр Федорович Музиченко / А. Непомнящий // Нар. творчість та етнографія. — 2007. — № 5. — С. 19-22.
Самченко В. Велике слово — школа! : видатний педагог Софія Русова, членкиня Української Центральної Ради, загартовувала проукраїнські погляди у патріотичному середовищі Лисенків-Старицьких / В. Самченко // Україна молода. — 2018. — 6 лют. — С. 11.
Стельмах Н. А. Сучасні підходи до створення біобібліографічних покажчиків (із досвіду підготовки покажчика «Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) — видатний педагог, психолог, громадський діяч») [Електронний ресурс] / Н. А. Стельмах // Таврійський вісник освіти. — 2015. — № 2(2). — С. 271-277. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_2(2)__43.
Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) — видатний педагог, психолог, громадський діяч : біобібліогр. покажч. / ред.: П. І. Рогова, Л. О. Пономаренко; упоряд.: Н. М. Лисиця, Л. М. Айвазова, Н. М. Бублик; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського. — Київ : Нілан, 2013. — 135 c. — (Серія «Видатні педагоги світу»; вип. 9).
Ярмак Н. О. Науково-педагогічна діяльність Олександра Федоровича Музиченка (1875-1937 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. О. Ярмак ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Київ, 2016. — 19 с.
Ярмак Н. О. Ніжинський період у педагогічній діяльності Олександра Музиченка (1908–1910-ті) [Електронний ресурс] / Н. О. Ярмак // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. — 2013. — № 4. — С. 226-228. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2013_4_45.

.: Розділ: Освіта :: 19.09.2022 18.40.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.566568 seconds