Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45805
   


Автор вопроса: Лілія из города: Вижниця :: Вопрос: 46728  
Лілія спрашивает:
Добрий день. Треба список джерел на тему: Кирило-мефодіївське товариство як перша українська політична сила. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день. Радимо вам таку літературу для опрацювання:
Бойко М. П. Гуманістичний аспект формування національної культури України в умовах глобалізації (в контексті ідей Кирило-Мефодіївського товариства, Д. Донцова, М.Драгоманова) : монографія / М. П. Бойко; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. — Дніпродзержинськ, 2008. — 260 c.
Бойко М. П. Ідейно-гуманістичні позиції Кирило-Мефодіївського товариства та суспільні реалії сучасної України [Електронний ресурс] / М. П. Бойко // Грані. — 2016. — № 140. — С. 72-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2016_140_14.
Бойко М. П. Проблема політичної самоідентичності в розробках діячів Кирило-Мефодіївського товариства [Електронний ресурс] / М. П. Бойко // Грані. — 2016. — № 139. — С. 89-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2016_139_15.
Бойко М. Філософсько-правові погляди Кирило-Мефодіївського товариства в загальному аспекті [Електронний ресурс] / М. Бойко // Versus. — 2014. — № 2. — С. 99-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vers_2014_2_18.
Бреус Н. Утворення Кирило-Мефодієвського братства. Програмні документи та громадсько-політична діяльність братчиків : урок історії України, 9 клас / Н. Бреус // Історія в рідній школі. — 2021. — № 6. — С. 21-23.
Булгакова О. Кирило-Мефодіївське братство : 170 років від дня заснування / О. Булгакова // Історія України (Шкільний світ). — 2015. — № 20. — С. 3.
Доценко О. Г. Кирило-Мефодіївське товариство: його роль у духовному відродженні України : навч.-метод. посіб. / О. Г. Доценко, Л. Г Іванова; Київ. міжнар. ун-т. — Київ, 2008. — 80 c.
Кіянка І. Б. Ідеї народництва та популізму в українській політиці: основні сподівання і реалії самодержавної імперії: приклад Кирило-Мефодіївськеого товариства [Електронний ресурс] / І. Б. Кіянка // Держава і право. Серія : Політичні науки. — 2015. — Вип. 69. — С. 35-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drpn_2015_69_5.
Король Н. В. Український національний рух наприкінці 40-х рр. 19 ст. Кирило-Мефодіївське братство : історія України : 9 кл. / Н. В. Король // Історія та правознавство. — 2012. — № 14-15. — С. 50-54.
Нєйчева Л. В. Кирило-Мефодіївська традиція як епіцентр національних християнських установок Болгарії [Електронний ресурс] / Л. В. Нєйчева // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2019. — № 2. — С. 413-416. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2019_2_89.
Обуховський С. І. Кирило-Мефодіївське братство – погляд крізь століття : історія України : 9 клас / С. І. Обуховський // Історія та правознавство. — 2014. — № 22-23. — С. 52-54.
Овчаров Л. Кирило-Мефодієвське товариство. Т. Шевченко в національному відродженні / Л. Овчарова// Історія в рідній школі. — 2017. — № 3. — С. 19-22.
Підлипна В. С. Український національний рух наприкінці 40-х років ХІХ ст. Кирило-Мефодіївське братство / В. С. Підлипна// Історія та правознавство. — 2013. — № 8. — С. 28-31.
Побірченко Н. Ідеологія Кирило-Мефодіївського братства як передумова виникнення українських Громад [Електронний ресурс] / Н. Побірченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2007. — № 21. — С. 205-214. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2007_21_33.
Протосавіцька Л. С. Цінність ідеї гендерної рівності в політико-правових поглядах членів Кирило-Мефодіївського братства [Електронний ресурс] / Л. С. Протосавіцька // Право. Людина. Довкілля. — 2020. — Vol. 11, № 1. — С. 13-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lHE_2020_11_1_4.
Сукач Т. М. Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні : історія України : 9 клас / Т. М. Сукач // Історія та правознавство. — 2016. — № 4-5. — С. 60-63.
Цюрупа М. Ідейно-політичний вплив концепту Кирило-Мефодіївського товариства на формування національної військової сфери кінця XIX - першої половини XX століть [Електронний ресурс] / М. Цюрупа // Українознавчий альманах. — 2020. — Вип. 26. — С. 94-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2020_26_16.
Ярош Д. В. Державно-правова думка в програмних документах Кирило-Мефодіївського братства (1846—1847 рр.) щодо майбутнього устрою України [Електронний ресурс] / Д. В. Ярош // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 1-2. — С. 26-30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2004_1-2_6.

.: Раздел: История :: 2.10.2022 20.24.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.236085 seconds