Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44893
   


Автор запитання: Катя із міста: Шепетівка :: Запитання: 46747  
Катя запитує:
Добрий день.Допоможіть будь ласкаіз пошуком літераткри на тему: "Ідеї гуманізму: від Відродження до сьогодення"
Наша відповідь:
Добрий день, Катерино! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://osvita.ua/vnz/reports/philosophy/13165/
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/Гуманізм_епохи_Відродження.html
http://conf.vntu.edu.ua/humed/2010/txt/morozova.php
https://revolution.allbest.ru/philosophy/00469392_0.html
http://litopys.org.ua/human/hum01.htm
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/63812/09-Gusarev.pdf? sequence=1
http://referat-ok.com.ua/work/gumanizm-jak-princip-kulturi-vidrodzh/
https://uk.warbletoncouncil.org/caracteristicas-humanismo-12047
https://www1.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/library/visnyky/nvsy/02_2011/11gaiufv.pdf
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/19023/1/20211203_301.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/conf-2017-04/s1/1-Проценко_Є.А_Садовой-стаття-.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/4692/3/Трансформація гуманістичних ідей в сучасності (2).pdf
http://8ref.com/5/referat_59684.html

– Гуманізм і духовність / Під ред. Й. М. Гаха. – Івано-Франківськ : ІМЕ, 2002. – 364 с.
– Пазенок В. С.Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи / В.С.Пазенок, В.В.Лях, О.М.Соболь. – Київ : Укр. Центр духовної культури, 2001. – 380 с.
– Сабадаш Ю. С. Інтерпретація ідей гуманізму у вітчизняній науковій думці / Ю.С.Сабадаш // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. – 2012. – Вип. 18(2). – С. 3-8.
– Трачук М. Трансформація ідеї гуманізму у філософській думці / М.Трачук // Вісник Прикарпатського університету. – 2012. – Вип. 16. – C. 145-151.
– Жадько В. А. Ідея гуманізму в історії філософської думки: староіндійська філософія / В. А. Жадько // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Запорізька держ. інжен. акад. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 42. – С. 25-34.
– Сипченко В. В. Зародження і розвиток ідей гуманізму в епоху Київської Русі / В.В. Сипченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний зб. / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ін-т. – Слов'янськ, 2001. – Вип. 11. – С. 165-169.
– Народження гуманізму // Українська культура в європейському контексті / Ю. П. Богуцький [та ін.]. – Київ, 2007. – С. 91-95.
– Маценко Ж. Духовність: ідеї гуманізму в українській психології XIX ст. : концепції М. Максимовича, К. Ушинського та ін. / Ж. Маценко // Психолог. – 2017. – № 13/14. – С. 4-6.
– Грищук О. В. Формування та розвиток ідеї гуманізму в праві : монографія / О. В. Грищук, А. І. Гелеш. – Хмельницкий : ХУУП, 2013. – 288 с.
– Кадієвська І.А. Оптимістичні та песимістичні погляди на майбутнє ідей гуманізму / І.А.Кадієвська // Грані : науково-теорет. альманах. – 2010. – № 6. – С. 63-67.
– Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні : ідеї гуманiзму епохи Вiдродження в українськiй фiлософiї ХV-початку ХVII столiття : монографія / В.Литвинов. – Київ : Основи, 2000. – 472 с.
– Ільїн В. В. Український гуманізм: тотожність раціонального та ірраціонального (три ступені сходження до істини) : монографія. – Київ : Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1999. – 412 с.
– Михайлюк Л. Становлення уявлень про гуманізм та гуманність: історико-логічний аналіз / Л.Михайлюк // Психологія і суспільство : укр. теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – 2004. – № 4. – С.189-196.
– Гуманізм у контексті динаміки сучасного суспільства : зб. матеріалів круглого столу (19 груд. 2007 р., м. Чернігів) / за ред. Прядко Н. А. ; М-во праці та соц. політики України, Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці, Каф. гуманіт. дисциплін. – Чернігів : ЧДІПСТП, 2008. – 91 с.
– Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи / [Пазенок В.С., Лях В.В., Соболь О.М. та ін.] ; [Відп. ред. В.С.Пазенок] ; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди. НАН України. Київ. ін-т туризму, економіки і права. – Київ : Укр. Центр духов. культури, 2001. – 378, [1] с.
– Шевель А. О. Витоки українського гуманізму / А. О. Шевель // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2017. – Вип. 15. – С. 159-162.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 19.10.2022 14.21.48 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.211958 seconds